Normal_laptop_tablet_computer_social_media_leerlingen_jongeren

Mediawijzer.net bestaat ruim tien jaar. Uit evaluatieonderzoek blijkt dat de (netwerk)aanpak van het expertisecentrum in de periode 2015-2018 een ‘waardevolle bijdrage' heeft geleverd aan de bevordering van mediawijsheid onder jongeren en ook voor de komende periode een ‘voor de hand liggend instrument’ is. Wel bevelen de onderzoekers aan specifieke instrumenten te ontwikkelen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. Dit blijkt uit de Evaluatie expertisecentrum Mediawijzer.net 2015-2018 van KWINK groep.

Mediawijzer.net richt zich op het bevorderen van mediawijsheid van kinderen en jongeren tot 18 jaar. Dit thema blijft de komende jaren actueel. Het aanpakken van deze opgave vraagt om samenwerking en inspanning van veel organisaties. Een netwerkaanpak, zoals die sinds 2008 is gekozen, is daarbij nog steeds een voor de hand liggend instrument, schrijven de onderzoekers.
 
De onderzoekers vinden het verder opvallend dat er nog steeds geen goed beeld is van de mate van mediawijsheid onder jongeren, terwijl dit de grondslag zou moeten zijn waar vanuit Mediawijzer.net werkt. Ook is het niet duidelijk in hoeverre de verschillende onderdelen van Mediawijzer.net, zoals MediaMasters, bijdragen aan de mediawijsheid van jongeren.
 

Aanbevelingen

In de evaluatie worden ook een aantal aanbevelingen gedaan. Zo zou de mediawijsheid van jongeren ‘met prioriteit’ in kaart moeten worden gebracht en moet ook de effectiviteit van de verschillende instrumenten van mediawijzer.net geëvalueerd worden Ook wordt geadviseerd om op het gebied van mediawijsheid specifieke instrumenten te ontwikkelen voor licht verstandelijk beperkte jongeren en voor het voortgezet onderwijs.
 
In 2008 is Mediawijzer.net opgericht in opdracht van het ministerie van onderwijs. Eind dit jaar loopt de financiering af. De evaluatie is uitgevoerd in het licht van de vraag of het kabinet zou moeten doorgaan met de financiering van Mediawijzer.net. In het najaar zal minister Slob de Tweede Kamer verder informeren over de plannen op het gebied van mediawijsheid.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids