NOG Financiering

Mbo-studenten jonger dan 18 jaar hoeven geen lesgeld te betalen, maar zij hebben ook geen recht op een studenten ov-kaart. De ouders van deze minderjarige scholieren kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming, die afhankelijk is van hun gezamenlijke inkomen. Leerlingen van het mbo die 18 jaar of ouder zijn, hebben recht op een ov-studentenjaarkaart. Daarnaast komen zij in aanmerking voor studiefinanciering, maar daar staat tegenover dat zij wel lesgeld betalen.

Lesgeld

Lesgeld hoeft in het middelbaar beroepsonderwijs alleen te worden betaald als de leerling op 1 augustus 18 jaar of ouder is. Leerlingen die op 1 augustus nog geen 18 zijn, hoeven geen lesgeld te betalen. Mensen die later in het studiejaar instromen hoeven slechts een deel van het lesgeld te betalen. Het lesgeld voor bbl-opleidingen is lager dan voor bol-opleidingen, omdat bbl'ers minder naar school gaan. De hoogte van het lesgeld wordt door de overheid bepaald. Klik hier om de wettelijke hoogte lesgeld van het mbo te vinden.

Studiefinanciering

Mensen die een opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs volgen en 18 jaar of ouder zijn, hebben recht op studiefinanciering. Bij het volgen van een mbo-opleiding op niveau 1 of 2 wordt de studiefinanciering een gift; aan het eind van de opleiding hoeft er alleen terug te worden betaald als er bovenop de basisbeurs een lening is aangevraagd. Bij het volgen van een mbo-opleiding op niveau 3 of 4 wordt de studiefinanciering in de vorm van een prestatiebeurs verstrekt. Wanneer iemand zijn of haar diploma niet haalt, moet de ontvangen studiefinanciering worden terugbetaald. De hoogte van de studiefinanciering hangt af van de onderwijsvorm die een student volgt: bbl of bol.

Tegemoetkoming ouders

In tegenstelling tot het basis- en voortgezet onderwijs zijn de schoolkosten, zoals schoolboeken en leermiddelen, op het mbo niet gratis. Ouders met kinderen die jonger zijn dan 18 jaar kunnen daarom in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming, de tegemoetkoming ouders, bestaat uit een tegemoetkoming in de schoolkosten en een tegemoetkoming in het les- of cursusgeld. De tegemoetkoming ouders kan worden aangevraagd bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Daarnaast blijft ook de mogelijkheid voor het kindgebonden budget bestaan bij de Belastingdienst. Kindgebonden budget kan verkregen worden voor kinderen tot 18 jaar. Lees hier meer over het kindgebonden budget.

© Nationale Onderwijsgids