NOG Werken in het hoger beroepsonderwijs

In Nederland werken verschillende professionals in het hoger beroepsonderwijs. De overheid heeft geen bevoegdheidseisen voor het hoger onderwijs opgesteld. Dit houdt in dat de eisen waaraan personen moeten voldoen voordat ze leraar kunnen worden per onderwijsinstelling verschillen. In de meeste gevallen is een diploma nodig van een hbo-opleiding of een wetenschappelijke opleiding. De hogeschool of universiteit van uw keuze geeft informatie over de voorwaarden die zij stellen.
 
Voor een actueel overzicht van vacatures in het hoger onderwijs in heel Nederland, kunt u terecht op de vacaturesectie van de Nationale Onderwijsgids. Bij sector kiest u dan voor HBO.
 
Collectieve arbeidsovereenkomst hoger beroepsonderwijs
 
Voor mensen die werken in het hoger beroepsonderwijs geldt een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). De CAO HBO 2018-2020 is overeengekomen voor de gehele branche en loopt van 1 april 2018 tot en met 31 maart 2020.
 
Wat verdient een medewerker in het hoger beroepsonderwijs?
 
In de CAO HBO 2018-2020 zijn de salarisschalen en de desbetreffende salarisbedragen per maand vastgelegd. Het maandelijkse loon van een docent hoger beroepsonderwijs en van het onderwijsondersteunend personeel (OOP) staat uitgewerkt in de pagina’s 100 tot en met 103 van de cao.
 

© Nationale Onderwijsgids