Veelzijdiger economieonderwijs is de sleutel tot een brede welvaart

Vandaag gaat de tweede landelijke ‘Week van het Economieonderwijs’ van start, dé week waarin toekomstbestendig economieonderwijs centraal staat. Deze week is er niet voor niets, want in deze verkiezingstijd wordt eens te meer duidelijk hoeveel waarde er wordt gehecht aan brede welvaart. En deze brede welvaart begint bij studenten die zijn opgeleid met een brede blik, die verder kijkt dan enkel financiële waarde. Tijdens de Week van het Economieonderwijs, georganiseerd voor en door onderwijsprofessionals, wordt vanuit 17 onderwijsinstellingen door heel Nederland kennis gedeeld over de manieren waarop een pluriforme blik op de economie, waarin verschillende waarden aan bod komen, onderdeel kan worden van het lesmateriaal. Het gesprek over alternatieve economische principes wordt gefaciliteerd en inspirerende voorbeelden worden gedeeld over hoe deze toegepast kunnen worden in de lespraktijk. Onder andere Ha-Joon Chang (econoom, docent aan University of London en auteur van “Economie om van te smullen”), Egbert Dommerholt (lector Biobased Business Valorisation aan de Hanzehogeschool Groningen) en Govert Buijs (hoogleraar Maatschappelijke en Economische Vernieuwing, Vrije Universiteit) delen hun visie over de kansen die zij zien voor het onderwijs. Dat meldt Blyde Benelux.

Momenteel focussen 86,5 procent van de economie-theorievakken op middelbare scholen, mbo’s, hogescholen en universiteiten zich op economische modellen gericht op marktdenken en financiële groei. Dit onderwijs, dat vooral stuurt op financiële groei en winst, sluit onvoldoende aan op de huidige maatschappij. “In vrijwel ieder partijprogramma gaat het over nieuwe rijkdom. Ook de Miljoenennota kopte dit jaar met brede welvaart; de roep om anders naar welvaart te kijken wordt steeds luider. Om dit te bewerkstelligen moet je beginnen bij de basis en in het economieonderwijs structureel ruimte creëren voor essentiële ‘zachte’ thema’s als welzijn, gelijkheid en duurzaamheid. Er worden in veel onderwijsinstellingen al stappen gezet om het economieonderwijs te verrijken, maar de tijd en ruimte om structureel   veranderingen door te voeren ontbreekt vaak. Tijdens deze week van het economieonderwijs is er ruimte om van elkaar te leren en elkaar te inspireren,” aldus Govert Buijs, initiatiefnemer van de Week van het Economieonderwijs.

Pluriforme economie 

In de brede welvaart staan de mens en de kwaliteit van leven centraal; als we die meer aandacht willen geven, moet het economievak gaan over meer dan financiële groei. Het is tijd dat er meer verschillende economische denkkaders aan bod komen, geven economen en onderwijsprofessionals aan. Econoom Ha-Joon Chang gaat tijdens de Week van het Economieonderwijs in gesprek met onderwijsprofessionals over zijn visie op een pluriforme economie. “Zoals iedere wereldkeuken verschillende ingrediënten heeft, zijn er heel veel verschillende economische smaken. En economie is net als voedsel, er is niet één beste smaak. Er is niet één beste economische theorie, overal zitten goede en slechte elementen in. Een pluriform curriculum moet de jongeren klaarstomen voor een samenleving waarin meer waarden gelden dan alleen die van geld of winst, “ aldus Ha-Joon Chang. 

Week van het Economieonderwijs 

De Week van het Economieonderwijs brengt onderwijsprofessionals samen en faciliteert het gesprek over nieuwe economische principes, en hoe deze toegepast kunnen worden in de lespraktijk. In meer dan 75 uiteenlopende on- en offline events, verspreid door heel Nederland, laten onderwijsprofessionals uit alle onderwijslagen zien hoe zij invulling geven aan toekomstgericht onderwijs. Aan de hand van workshops, presentaties en voorbeeldlessen kunnen bezoekers tips en inspiratie halen voor het verrijken van het economieonderwijs met nieuwe economische denkkaders en actuele maatschappelijke ontwikkelingen.  

Door: Nationale Onderwijsgids