Nick Degens nieuwe lector om binnen het HKU onderzoek en onderwijs te versterken

Met kunstonderwijs en praktijkgericht onderzoek creëert HKU de beste voorbereiding van de student op een loopbaan als kunstenaar met impact op mens en samenleving. HKU heeft een stevige traditie in artistiek en praktijkgericht onderzoek en de Lectoraten zijn innig verbonden met het onderwijs en het werkveld. HKU bouwt hierop door met een nieuw Lectoraat, Creatieve Maakprocessen en Technologie, dat in januari met de komst van de nieuwe lector, Nick Degens, van start zal gaan. Dat meldt de HKU.

Het nieuwe Lectoraat zal zich richten op een actueel en urgent thema, namelijk de mogelijkheden van creatieve technologie vanuit artisticiteit én vanuit de toepassing – om wegen aan te boren om tot meer betekenis en zingeving te komen voor de kunsten, mens en maatschappij. Nick Degens heeft in zijn huidige rol als lector User-Centered Design aan de Hanzehogeschool Groningen, de juiste kennis, ervaring en netwerk om van het nieuwe Lectoraat een succes te maken. Nick Degens: “Al jaren ben ik geïnteresseerd in de mogelijkheden van digitale (speelse) technologie, deels om te begrijpen hoe het gebruikt kan worden om het leven van een individu te verbeteren, maar vooral om te begrijpen hoe het een impact kan hebben op de maatschappij als geheel. Dit Lectoraat biedt een fantastische mogelijkheid om met studenten en praktijk verder te verkennen hoe interactieve technologie gebruikt kan worden om het leven van mensen beter te maken.”

Creatieve technologie 

Heleen Jumelet, voorzitter college van bestuur: “We zijn blij met de komst van Nick op dit uiterst actuele thema! Met dit lectoraat krijgt de urgentie en de creativiteit van en met nieuwe technologieën in de kunst en cultuur een boost. Deze past in de rijke traditie van HKU op het vlak van creatieve technologie. Nick is een inspirator en verbinder. Niet alleen studenten en collega’s binnen HKU, maar ook in de regio en collega’s elders worden uitgenodigd mee te bouwen aan verdere kennisontwikkeling en toepassing van creatieve technologie. Met een ethisch verantwoord en kritisch oog voor mogelijkheden en grenzen.”

Digitalisering van de samenleving heeft een grote impact heeft op werk en leven. Dat geldt zeker ook voor de kunsten, waar grenzen vervagen tussen fysieke, digitale en virtuele werelden, waardoor deze op andere manier tot interactie kunnen komen met elkaar.

Randvoorwaarden voor succes 

In het lectoraat is aandacht voor de kansen die technologie biedt in (interdisciplinaire) maakprocessen én ruimte voor een kritische houding ten aanzien van de rol en de betekenis van technologie. Maar dat gebeurt niet zomaar: “Om tot blijvende impact te komen is het cruciaal om verder te kijken dan alleen praktijkgericht onderzoek; verbinding, samenwerking, eigenaarschap, strategie en visie zijn essentiële randvoorwaarden voor succes”, aldus Nick Degens.

Onderwerpen waar het lectoraat zich op zal richten zijn onderzoek en ontwikkeling van ‘labs’ als experimentele technologische ecosystemen voor makers en allerlei toepassingsgebieden. Daarnaast is de impact van technologische ontwikkelingen op maakprocessen op onderwijsdidactiek en het lerend vermogen van kunstenaars en creatief technologen een belangrijk thema. Ook wordt het HKU Artistic eXpanded Reality Lab (AXRLab) ontwikkeld, waarin state-of-the-art XR-technologieën worden gecombineerd en interdisciplinaire teams in fysiek-virtuele omgevingen gezamenlijk onderzoek kunnen doen.

Door: Nationale Onderwijsgids
Beeld: HKU