Normal_young-students-learing-inside-university-class-roo-2023-02-09-00-38-45-utc

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gaat het bedrag dat uitgekeerd wordt per studenten verkleinen. Dit komt door het dalende aantal studenten in het hbo en wo. Ook zal de overheid honderden miljoenen euro’s innen van (oud-)studenten die nu een lening afsluiten. Dit meldt ScienceGuide.

In de onderwijsbegroting voor 2024 is de basisbeurs weer teruggekeerd die de Kamer uiteindelijk structureel wil ophogen. Deze is echter eenmalig verhoogd van 275 euro naar 440 euro. Eerder had demissionair minister Dijkgraaf gezegd dat hij dit een structureel bedrag wilde maken, maar is er uiteindelijk toch in gefaald.
 
Het geld dat beschikbaar is gekomen doordat eerstejaarsstudenten weer de volle pond moeten betalen voor collegegeld, wordt niet gebruikt bij het structureel ophogen van de basisbeurs. In plaats daarvan wordt het nu gebruikt voor de loon- en prijsbijstellingen.

Grotere schulden

Ook is de rente op studieschulden gestegen. Oud-studenten moeten dit jaar in totaal zeven miljoen euro betalen aan DUO, terwijl dit in 2025 oploopt naar 256 miljoen euro. Dit geld zou de openstaande leningen van de afgelopen jaren moeten opvangen, die explosief zijn toegenomen na de afschaffing van de basisbeurs.
 
Eén keer per vijf jaar wordt de rente over een studieschuld vastgesteld, waardoor het onder de categorie vijfjaarsstaatsleningen valt. Op Prinsjesdag is aangekondigd dat de rente op dit soort leningen hard zal gaan stijgen. Dit betekent dat studenten vanaf volgend jaar ruim twee procent rente moeten gaan betalen.
 
Ook blijkt uit de nieuwe begroting dat het bedrag dat OCW betaalt aan universiteiten en hogescholen per student zal dalen door teruglopende studentenaantallen. Voor het hbo staat het bedrag op 9700 euro per student in 2024 en 9800 euro in 2025, maar zal vervolgens dalen. Universiteiten krijgen per student 8700 euro en in 2026 8900 euro. Maar ook dit bedrag zal daarna dalen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids / Marian van Reesch