Krimp van het aantal studenten in het hbo versnelt

Studentenaantallen in het hbo krimpen verder. Het wo zal naar verwachting nog enkele jaren doorgroeien, maar dat komt dan met name door het grote aantal internationale studenten. In 2029 zal ruim een derde van de studenten aan de universiteit uit internationale studenten bestaan. Dat meldt ScienceGuide. 

Het aantal studenten in het hbo zal de komende jaren naar verwachting langzaam gaan dalen. Van 2008 tot en met 2021 na het aantal hbo-studenten juist geleidelijk toe. In 2021 waren er 490.500 studenten ingeschreven, 74.400 meer dan in 2010. In 2022 was er voor het eerst een daling te zien, toen stonden er 476.100 studenten ingeschreven. De verwachting is dat de daling zal doorzetten naar 435.600 in 2029.

Voorspelling 

De daling gaat wel harder dan verwacht in vergelijking met de raming van vorig jaar. Nu zullen er in 2026 25.000 minder hbo’ers zijn dan dat de voorspelling was. Dat is net zoveel als een middelgrote hbo-instelling zoals Saxion of Windesheim. De inzet van het hbo om meer masters aan te bieden lijkt vooralsnog niet te werken. De lagere instroom in de bacheloropleidingen zal leiden tot een stabilisatie van het aantal voltijd master-studenten op ongeveer 8.000 in 2029. Door de lagere instroom van het aantal deeltijd bachelors zal er op termijn ook een lagere instroom in de masters te zien zijn.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk