De Tweede Kamer debatteert nog één keer over herinvoering basisbeurs

De Tweede Kamer debatteert woensdag een laatste keer over de herinvoering van de basisbeurs, voordat volgende week wordt gestemd over de wet. Oppositiepartijen leggen nog een keer de vinger op de zere plek: studenten klagen over de hoogte van de beurs en de in hun ogen geringe compensatie van de 'pechgeneratie'. Hun protest is waarschijnlijk vergeefs, want zelfs de op dit punt kritische coalitiepartij D66 wil geen grote wijzigingen meer aanbrengen in het wetsvoorstel.

De plannen van het huidige kabinet om de basisbeurs opnieuw in te voeren zijn met een mengeling van enthousiasme en teleurstelling ontvangen door studentenorganisaties. Enthousiasme omdat zo een eind komt aan het door hen gehekelde leenstelsel, dat heeft geleid tot hoge schulden voor afgestudeerden. Teleurstelling omdat de 'pechgeneratie' die vanaf 2015 studeerde onder het leenstelsel in hun ogen onvoldoende wordt gecompenseerd.

Douceurtje 

De aangekondigde compensatie van het kabinet werd door de studentenorganisaties als het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) gezien als een douceurtje: de 1 miljard euro die hiervoor vrij werd gemaakt, kwam neer op een compensatie van 1400 euro per persoon. Ze vonden het bedrag van de basisbeurs bovendien te laag.

Vorig jaar gingen studenten hier meerdere keren voor de straat op. Dijkgraaf heeft nog wel wat aanpassingen gedaan na de kritiek, maar zonder het budget van 1 miljard euro voor compensatie op te rekken.

Weinig ruimte om plannen bij te sturen 

Linkse oppositiepartijen verwachten dat er weinig ruimte is bij het debat om de plannen bij te sturen. Zij zullen hun pleidooi voor een hogere beurs en een ruimere compensatie nog eenmaal herhalen.

Aanvullende beurs 

D66 heeft zich in de coalitie het meest gevoelig getoond voor de kritiek, maar stapt ook in het debat met de insteek om de wet erdoorheen te krijgen. De partij wil hier en daar nog wat bijschaven, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat meer studenten een aanvullende beurs aanvragen. Deze beurs voor kinderen van ouders die weinig verdienen, wordt lang niet altijd aangevraagd door studenten die er recht op hebben.

In studiejaar 2023-2024 krijgen thuiswonende studenten 110 euro en uitwonende studenten 275 euro. Uitwonende studenten krijgen daarbovenop tijdelijk 164 euro om hen te compenseren voor de hoge prijzen.

Het debat begint om 11.00 uur en zal naar planning om 20.30 uur aflopen.

Door: ANP