Onderzoek naar digitale onderwijsvormen in het mbo en hoger onderwijs

De coronaperiode heeft de inzet van digitale onderwijsvormen zoals online, blended en hybride onderwijs in een stroomversnelling gebracht. In dit programma moet worden onderzocht hoe digitale onderwijsvormen bijdragen aan de doelstellingen van het Nationaal Programma Onderwijs (NPOnderwijs). Dat meldt de NRO. 


 

Naar aanleiding van het rapport Ruimte voor Onderwijs tijdens Corona en de motie Kwint is de wens ontstaan om meer inzicht te krijgen in de manier waarop digitale onderwijsvormen bijdragen aan de doelstellingen van het Nationaal Programma Onderwijs (NPOnderwijs). Doelstellingen van het NPOnderwijs op de korte termijn zijn het inhalen van coronavertragingen en het verbeteren van het welzijn van studenten. Voor de lange termijn richt het NPOnderwijs zich daarnaast op het realiseren van structurele onderwijsverbeteringen door het gebruik van lessen uit de coronatijd.

Fieldlabs 

Deze Call for proposals verzoekt aanvragers om onderzoek te doen in een of meerdere fieldlabs. Een fieldlab is  een onderwijsomgeving, waarin kennisinstellingen en de (onderwijs)praktijk samen oplossingen ontwikkelen en deze onderzoeken.

De call vereist een actieve samenwerking tussen het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het hoger onderwijs (ho). In de fieldlab(s) moet de inzet van verschillende digitale onderwijsvormen in minimaal één mbo-instelling en één ho-instelling worden onderzocht.

Onderwijsonderzoek 

Onderzoekers die verbonden zijn aan een Nederlandse universiteit, een instelling voor publiek gefinancierd hoger of middelbaar beroepsonderwijs of een andere onderzoeksinstelling in Nederland waar onafhankelijk onderwijsonderzoek wordt uitgevoerd, kunnen een aanvraag doen.

De hoofdaanvrager is gepromoveerd, heeft aantoonbaar ruime ervaring in onderwijsonderzoek naar het middelbaar en hoger onderwijs en heeft aantoonbaar ervaring met (het leiden van) brede samenwerkingsprojecten in het onderwijsonderzoek en/of onderwijsbeleid.

In dit project kan maximaal één medeaanvrager aanvragen, die aan dezelfde eisen moet voldoen als de hoofdaanvrager, behalve dat de medeaanvrager niet gepromoveerd hoeft te zijn.

Totaalbedragen 

Het subsidieplafond voor deze Call for proposals bedraagt in totaal 500.000,- euro. Voor een aanvraag in deze Call for proposals kan in totaal maximaal 250.000,- euro worden aangevraagd.

Er wordt uiteindelijk aan maximaal twee onderzoeksvoorstellen subsidie toegewezen.

Deadlines en voorbereiding 

De deadline voor het indienen van intentieverklaringen is 17 januari 2023 14.00 uur. 

De deadline voor het indienen van aanvragen is 14 februari 2023 14.00 uur.

De aanvraagprocedure bestaat uit de volgende stappen:

* Indiening intentieverklaring
* Indiening aanvraag
* In behandeling nemen van de aanvraag
* Preadvisering door commissieleden
* Weerwoord
* Vergadering van de beoordelingscommissie
* Besluitvorming

De looptijd van het project is maximaal 16 maanden, liggend tussen 1 september 2023 tot 31 december 2024. Het concepteindrapport dient voor 31 oktober 2024 ingediend te worden.

Door: Nationale Onderwijsgids