Eerste Kamer wil ruimere compensatie op studieschuld vanwege gestegen rente

De Eerste Kamer wil een riantere compensatie voor de pechgeneratie. Zeker nu de rente op de studieleningen na vijf jaar weer gaat stijgen. Daarnaast is de Senaat ook van mening dat studenten onvoldoende zijn ingelicht over de renterisico’s van lenen bij DUO. Het kabinet is het in beide gevallen niet eens met een Kamermeerderheid. Dat meldt ScienceGuide. 

Nico Koffeman, de fractievoorzitter van Partij voor de Dieren in de Eerste Kamer, wees erop dat studenten in de problemen komen door de gestegen rente op de studieschulden. “Het is onverteerbaar dat de pechgeneratie is opgezadeld met een flexibele rente. Een hele generatie zal door banken met argusogen worden bekeken bij het aanvragen van een hypotheek.”

Renterisico's 

Koffeman diende een motie in omdat studenten een studielening zijn aangegaan zonder dat ze gewaarschuwd werden voor de gevolgen zoals renterisico’s. Er was geen verplichte bijsluiten, er waren geen risicoprofielen en er was geen kennis van de gevolgen voor het aangaan van hypotheken.

Toezicht 

Ook wordt er in de motie gewezen op het feit dat er niet of nauwelijks toezicht is geweest op de voorwaarden waaronder leningen aan studenten zijn verstrekt.

Rente 

Met de eergisteravond aangenomen motie lijkt het renteaspect op studieschulden een nieuw element te zijn geworden bij de herinvoering van de basisbeurs en de compensatie voor studenten. Niemand sprak tot voor kort over rente. Oud-studenten die nog onder het oude stelsel van de basisbeurs vallen moeten 1,78 procent rente betalen, voor nieuwe leningen is de rente voor 2023 vastgesteld op 0,46 procent. 

Uit onderzoek van het Nibud uit 2001, toen de rente nog op nul procent stond, kwam naar voren dat veel studenten niet wisten dat ze ook rente gaan betalen vanaf de eerste euro die ze bij DUO lenen. Ruim één op de drie studenten weet dat niet en denkt dat de rentekosten pas gaan lopen bij terugbetaling na het afstuderen. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk