Laag inkomen van ouders heeft effect op studiesucces kinderen

Studenten van wie de ouders een laag inkomen hebben, hebben vaker een studieachterstand, studeren vaker met vertraging, hebben meer financiële problemen, vallen vaker uit en wisselen vaker van studie. Dat blijkt uit onderzoek van ResearchNed. De onderzoekers melden ook zorgelijke ontwikkelingen bij de lerarenopleidingen en een stijging van het aantal havisten dat uiteindelijk voor het vwo kiest. Dat meldt Scienceguide.

Zo’n zeventien procent van de studenten ervoer in 2020-2021 serieuze financiële moeilijkheden. Dat is een stijging van twee procentpunt meer dan het jaar ervoor. Die stijging is vooral te zien in het hbo. Daar steeg het aantal studenten met financiële moeilijkheden van vijftien naar negentien procent. 

Een student met laagopgeleide ouders die ook nog eens in de laagste inkomensgroepen vallen, heeft het vaakst te maken met financiële moeilijkheden. Deze twee aspecten werken volgens de onderzoekers cumulatief.

Motivatie is gestegen 

Ook studenten met een niet-westerse migratieachtergrond laten meer studieachterstand, uitval en wisseling van studie zien dan studenten met een Nederlandse of westerse migratieachtergrond. Ze zetten zich wel meer dan gemiddeld in voor hun studie. “Hun motivatie is gestegen, zij besteden meer tijd aan hun studie en volgen meer contacturen dan studenten zonder migratieachtergrond”, schrijven de onderzoekers. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk