Vrouwen halen veel vaker hun diploma tijdig dan mannen

Studenten met rijke ouders hebben meer kans om hun diploma tijdig te behalen dan studenten met ouders die minder te besteden hebben. Dit blijkt uit een groot rapport Monitor Beleidsmaatregelen die het ministerie naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Dit meldt Univers.

De financiële situatie van ouders heeft veel invloed op hun kinderen. Als ouders een laag inkomen hebben, moeten studenten vaker meer werken of meer lenen. In sommige gevallen zelfs allebei. Ook ervaren zij meer financiële problemen.

Inkomen belangrijker dan opleidingsniveau ouders

Op het moment dat een jongere begint aan het hoger onderwijs, is het inkomen van het gezin zelfs belangrijker dan het opleidingsniveau van de ouders. Volgens onderzoekers van het onderszoeksbureau ResearchNed heeft het geen invloed op het behalen van een diploma binnen de gestelde termijn als de ouders wel of niet hoogopgeleid zijn.

Hbo

Het verschil in financiën dus wel. Met name bij hbo'ers overigens. Studenten uit de twee hoogste inkomensgroepen, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is dit vanaf 70 duizend euro, behaalt 55 procent het diploma met hooguit een jaar vertraging. Bij studenten uit gezinnen met een laag inkomen (tot 27 duizend euro volgens het CBS) is dat minder dan 40 procent.

Vrouwen doen het vaker beter

Een ander opvallend verschil dat het onderzoeksbureau heeft waargenomen, is het verschil tussen mannen en vrouwen. In het hbo behaalt 60 procent van de vrouwen hun diploma binnen vijf jaar, dus hooguit met een jaar vertraging, terwijl dit bij mannen ruim 40 procent is.

Vrouwen die van het mbo komen doen het overigens even goed als mannen die van vwo komen. Bijna 60 procent van de vrouwelijke mbo'ers haalt binnen vijf jaar het diploma. Bij vrouwelijke vwo'ers is dit bijna 80 procent.

Door: Nationale Onderwijsgids / Eline Boer