Studentenverenigingen ondanks imagoschade nog steeds populair

Het verenigingsleven staat de afgelopen tijd weer volop in de aandacht. De seksistische uitspraken binnen het Amsterdamsch Studenten Corps (A.S.C.) leveren negatieve publiciteit op. Ook de heftige ontgroeningen die studenten moeten doorlopen om binnen te komen bij een vereniging staan niet bepaald in een goed daglicht. Ondanks de commotie zijn studentenverenigingen nog steeds in trek. Ruim 78 procent van de studerende jongeren begrijpt namelijk wel dat studenten lid zijn van een vereniging. Toch is bij de helft hun mening over studentenverenigingen in negatieve zin beïnvloed vanwege de publiciteit naar aanleiding van de speeches vorige maand en de excessen bij ontgroeningen vorig jaar. StudeerSnel.nl ondervroeg voor het tweede jaar op rij duizend studenten over dit onderwerp. Dat meldt Counter Collective. 

Onlangs maakte het A.S.C. bekend dit jaar de ontgroening voor nieuwe leden een andere invulling te geven vanwege alle ophef. De nadruk ligt op het leren kennen van het bestuur, de leden en de geschiedenis van de vereniging. Er vinden geen beproevingen plaats. Ruim 82 procent van de ondervraagden staat achter dit besluit. StudeerSnel.nl vroeg studenten ook of zij het tijdens een ontgroening aangeven als zij het te ver vinden gaan. Hiervan geeft 78 procent van de jongeren aan dat ze dit verwachten te doen, ten opzichte van tachtig procent vorig jaar.

Vrouwonvriendelijk en grensoverschrijdend gedrag 

Dat er vrouwonvriendelijk en/of grensoverschrijdend gedrag binnen studentenverenigingen plaatsvindt is de afgelopen weken duidelijk geworden. Meer dan een kwart van de jongeren die gepeild zijn door StudeerSnel heeft dit tijdens zijn of haar lidmaatschap gezien of meegemaakt. Dit gedrag heeft Amalia’s beslissing om lid te worden van het Amsterdamsch Studenten Corps beïnvloed. Een kleine minderheid van 48 procent geeft aan het eens te zijn met Amalia haar beslissing om geen lid meer te worden van het Corps. Toch geeft een ruime meerderheid van 78 procent aan dat zij haar wel de ervaring van een studentenvereniging gunnen.

Ontgroening 

Marnix Broer, mede-oprichter en CEO van StudeerSnel.nl: “Ik begrijp dat studenten het leuk en misschien ook wel spannend vinden lid te worden van het Corps. Maar een echte ontgroening lijkt niet nodig. Slechts een derde van de ondervraagde studenten zegt dat het een band voor het leven schept die je zonder ontgroening niet zou kunnen bereiken.” Niet geheel onverwachts denken leden daar anders over. In die groep ziet tweederde (64 procent) door de ontgroening een levenslange bondgenootschap voor zich.”

Nieuwe mensen leren kennen 

Studenten zien het corps allang niet meer als een old boys network waardoor ze in een kruiwagen een glansrijke carrière binnenrijden. Gevraagd naar de belangrijkste reden om lid te worden van een studentenvereniging, vindt slechts acht procent dit handig voor "je carrière later". Van de studenten die lid zijn van een studentenvereniging is dit zelfs maar drie procent. Zij zien dit bijna allemaal (op 5 procent na) vooral als een mogelijkheid om nieuwe mensen te leren kennen of het studentenleven op te leuken (totaal leden en niet-leden 87 procent).

Door: Nationale Onderwijsgids