HAS hogeschool werkt samen met partners aan duurzame fritesketen

Sinds maart 2019 werken de Provincie Zuid-Holland, Wageningen Environmental Research, HAS hogeschool en fritesproducent Farm Frites samen in de Groene Cirkel ‘Duurzame Fritesketen’. De resultaten in de afgelopen 3 jaar gaven aanleiding om op dezelfde goede voet verder te gaan. Daarom verlengden de partners op 19 mei 2022 het convenant ‘Groene Cirkel Duurzame Fritesketen’. Dat meldt de provincie Zuid-Holland. 

De agrarische sector, de natuur en de omgevingskwaliteit staan onder grote druk. Grote maatschappelijke opgaven rondom duurzaamheid, klimaatverandering, circulaire economie en mondialisering vragen om nieuwe oplossingen en samenwerking tussen markt, overheid, kennis en onderwijs. Binnen de Groene Cirkel Duurzame Fritesketen zetten de partners zich in voor het verminderen van broeikasgassen, het stimuleren van duurzame energie, het verduurzamen van mobiliteit en logistiek, het bevorderen van biodiversiteit en een gezonde bodem met voldoende organische stoffen. Dit doen zij door met de hele keten en de directe omgeving samen te werken op een open en gelijkwaardige manier.

Duurzaamheidsoplossingen 

De partners zetten zich samen in voor duurzaamheidsoplossingen om de natuur en economie beter in balans te krijgen en actief bij te dragen aan een betere leefomgeving, een circulaire economie en een gezonde toekomst. De afgelopen 3 jaar hebben de partners volgens de Groene Cirkel-methodiek samengewerkt en daarmee mooie resultaten bereikt.

“Het is mooi om zo rondom één bedrijf met verschillende partners samen te werken aan diverse duurzaamheidsvraagstukken tegelijk. Dat levert prachtige oplossingen voor het bedrijf en de omgeving hier én biedt inspiratie voor anderen. Goed dat we dit nu voortzetten en samen verder kunnen bouwen.” Aldus Meindert Stolk, lid van het college van Gedeputeerde Staten.

Nieuwe uitdagingen 

De partners hebben samen de droom om een duurzame keten te ontwikkelen met als doelen een betere leefomgeving, een gezondere bodem en duurzame energie, logistiek en productie - met wereldwijde impact. Daarvoor willen de partners onder meer werken aan een klimaatadaptieve bodem, een natuurlijk productiesysteem en het circuleren van reststromen. De komende 3 jaar staan er nieuwe uitdagingen op het programma, zoals de verkenning naar een logistieke corridor op het tracé van de productielocatie in Oudenhoorn naar de Rotterdamse Haven, om het transport nog duurzamer te maken. Ook de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen staat op de wensenlijst, zowel voor een duurzame vraag binnen de eigen keten als voor landbouw en biodiversiteit in de omgeving. Op naar een duurzame fritesketen

Door: Nationale Onderwijsgids