Hanzehogeschool geeft te veel betaald collegegeld terug aan studenten

Ruim 550 studenten van de opleiding Internationale Fysiotherapie van de Hanzehogeschool in Groningen krijgen het collegegeld dat ze te veel hebben betaald, terug. Zij moesten per jaar 1000 euro extra betalen bovenop het wettelijk collegegeld terwijl dit niet mocht. Als reactie stapten de benadeelde studenten naar het Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR). “Het geld dat studenten moesten betalen is een onrechtmatige toelage”, stelt Bas van ‘t Hek, voorzitter van het LSR: “We zijn blij dat de Hanze zelf ook inziet dat de toelage niet gevorderd had mogen worden en de studenten volledig compenseert.” Dat meldt het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO).

Studenten die de afgelopen jaren de opleiding Internationale Fysiotherapie volgden, moesten extra collegegeld betalen ter financiering van onder meer de vertaalkosten van Engelstalige opleiding, het extra administratief werk en extra studentbegeleiding. Bij de Nederlandstalige variant van deze opleiding werden deze kosten niet in rekening gebracht. Van ‘t Hek: “Noodzakelijke kosten voor een opleiding mogen instellingen in principe niet doorrekenen aan studenten. Op deze regel zijn enkele uitzonderingen, maar de vertaal- en administratiekosten die in deze zaak in rekening zijn gebracht, vallen daar niet onder. Los daarvan moeten extra kosten voor studenten proportioneel zijn; 1000 euro per student per jaar is dat zeker niet”.

Schikking 

In november 2021 heeft een lid van de centrale medezeggenschapsraad het LSR om advies gevraagd over de langlopende kwestie. Nadat ook een aantal benadeelde studenten zich meldden bij het LSR volgden er gesprekken met de instelling. En met succes; de Hanze Hogeschool heeft gisteren de benadeelde studenten geïnformeerd over de compensatieregeling. Van ‘t Hek is blij dat de zaak niet ter zitting is gekomen. “We zien niet vaak dat een instelling op deze wijze het gesprek aangaat met studenten. Ik hoop dat andere instellingen hier een voorbeeld aan nemen”, aldus Van ‘t Hek. De schikking betreft een volledige compensatie voor alle studenten binnen deze opleiding die zijn getroffen door deze onrechtmatige toelage. De compensatie is met terugwerkende kracht van toepassing; studenten die al zijn afgestudeerd kunnen er ook aanspraak op maken.

Student op één 

Ook de studentgeleding van de medezeggenschapsraad van de Hanzehogeschool is positief gestemd dat het college open stond voor het gesprek met de benadeelde studenten. De twee studentenfracties, Hanze Studentenbelangen Vereniging en Lijst STERK, vinden de compensatieregeling een blijk dat de student bij de Hanzehogeschool nog steeds op één staat. Voorzitters van de studentenfracties Sander van der Dussen en Ramon Tilstra: “We zijn erg content dat het College van Bestuur tot inzicht is gekomen dat een volledige coulance hier de enige passende oplossing is. Hieruit blijkt dat het college alle overwegingen meeneemt en de stem van de studentgeleding voor hen zwaar meetelt”.

Financiële situatie 

Het ISO maakt zich in bredere zin zorgen over de financiële positie van studenten. Voorzitter Lisanne de Roos: “Het collegegeld is de afgelopen jaren al flink gestegen en de financiële situatie van studenten staat door het leenstelsel flink onder druk. 1000 euro per jaar extra is überhaupt een flinke aanslag op de portemonnee van studenten, maar kan sowieso niet door de beugel als het onrechtmatig is”. De Roos hoopt dat studenten die met een soortgelijke situatie te maken hebben gehad, ook aan de bel trekken. “We hebben de afgelopen jaren vaker situaties gezien waarin instellingen onrechtmatige kosten in rekening brachten aan studenten. Dit mag niet zomaar, dus bij twijfel zou ik elke student willen aanraden om advies in te winnen”. Wanneer studenten te maken hebben met onderwijsrechtelijke problemen, kunnen ze hiervoor terecht bij het Landelijk Studenten Rechtsbureau.

Door: Nationale Onderwijsgids