Er ontstaat een groot tekort aan ICT'ers, hoge digitale ambities komen in gevaar

Er is een groot tekort aan personeel in de ICT-sector. Vooral onder vrouwen is deze sector onpopulair. Om dat te veranderen wil Dell Technologies Nederland deeltijdwerken mogelijk maken. En dat is heel erg belangrijk. Dat meldt ANP Expert Support.

Er zijn niet alleen te weinig vrouwen werkzaam in de sector, maar over de hele breedte is er sprake van krapte. In Nederland zijn er hoge verwachtingen op het gebied van digitalisering, maar het is de vraag of er voldoende ICT’ers beschikbaar zijn om deze ambities te realiseren. Zo werd recentelijk bekend dat pensioenfondsen de deadline van de invoering van het nieuwe pensioenstelsel waarschijnlijk niet gaan halen vanwege het tekort aan ICT’ers. Dit raakt uiteindelijk de hele samenleving. 

Bèta-opleiding

De uitdaging voor de sector begint bij de universiteiten en hogescholen. Over het algemeen kiezen studenten niet snel voor een bèta-opleiding. In Nederland zie je slechts 15 procent van de studenten dit doen. In de landen om ons heen worden technische studies vaker gekozen, in Duitsland bijvoorbeeld ligt dit aantal op 37 procent en in Oost-Europese landen nog veel hoger. 

Diensteneconomie 

Doordat de Nederlandse economie is uitgegroeid tot een diensteneconomie is er lange tijd minder interesse geweest in technische studies. Daar komt bij dat deze studies het imago hebben moeilijk te zijn en technische beroepen in Nederland doorgaans ook minder aanzien hebben. 

Als je kijkt naar hoe het werkveld er voor alle sectoren in de toekomst uit gaat zien, is dat echt een probleem. In steeds meer functies wordt gevraagd om digitale of ICT-vaardigheden. 

Omscholing 

De beperkte instroom vanuit de opleidingen is nu niet voldoende voor ICT-bedrijven. Daarom is het belangrijk om ook te kijken naar omscholing. Uit onderzoek van Stichting Arbeidsfonds ICT blijkt dat er steeds meer ‘overstapberoepen’ zijn van waaruit mensen zich relatief makkelijk laten omscholen naar een ICT-beroep. 

Vrouwen 

Een kortere werkweek kan helpen om in ieder geval meer vrouwen naar de sector te krijgen. Maar er mag ook goed gekeken worden naar de algehele wervingsprocedure. Vacatureteksten moeten zo geschreven zijn dat ook een vrouw zich erin herkent en wilt reageren. Ook imagoverbetering is hard nodig. Dat begint al door kinderen op de basisschool meer met ICT in contact te brengen. Gelukkig zijn er al veel initiatieven die hierop inzetten, maar opschalen is noodzakelijk om de instroom uit ICT-studies fors te verhogen. 

Uiteindelijk is het essentieel dat iedereen zich thuis voelt in de ICT-sector - ook vrouwen. Een aangenaam werkklimaat zorgt ervoor dat ze ook willen blijven werken in de sector en niet uitstromen. Het is daarom goed dat organisaties investeren in alles wat werknemers belangrijk vinden. Uit onderzoek van AG Connect blijkt dat dit met name de sfeer en ontwikkelingsmogelijkheden zijn. Salaris komt pas op de derde plek. Een tevreden werknemer is de beste ambassadeur om nieuw talent aan te trekken. 

Door: Nationale Onderwijsgids