Minder nieuwe aanmeldingen voor hbo-opleidingen zorg en onderwijs

Hogescholen hebben tot nog toe minder nieuwe aanmeldingen voor het volgende collegejaar binnengekregen dan vorig jaar rond deze tijd. Vooral op lerarenopleidingen blijven de cijfers achter: daarvoor hebben zich gemiddeld zo'n 10 procent minder nieuwe studenten aangemeld dan een jaar geleden, bevestigt de Vereniging Hogescholen na berichtgeving door Trouw. Bij opleidingen op het gebied van gezondheidszorg loopt het aantal aanmeldingen zo'n 5 procent achter op begin 2021.

Juist in deze sectoren bestaan grote tekorten aan arbeidskrachten. Een woordvoerder van de vereniging benadrukt dat de cijfers voorlopig zijn en snel kunnen veranderen. Lang niet iedereen die volgend collegejaar een studie wil volgen heeft zich nu al ingeschreven. "Het is nog erg vroeg om te stellen dat het foute boel is."

Uitstelgedrag 

De koepelorganisatie kan niet met zekerheid zeggen hoe het komt dat het aantal inschrijvingen tot nu toe relatief laag is. Mogelijk is er een verband met het voornemen van het kabinet om in het collegejaar 2023-2024 weer een basisbeurs in te voeren. Dat kan leiden tot uitstelgedrag. Hoe de nieuwe regeling er precies gaat uitzien en hoe de huidige lichting studenten wordt gecompenseerd voor het huidige leenstelsel, is nog niet duidelijk. "Het helpt uiteraard wel als er snel duidelijkheid komt over de basisbeurs", aldus de woordvoerder.

Universiteiten 

Universiteiten hebben vooralsnog geen signalen dat het aantal aanmeldingen terugloopt, laat hun organisatie Universiteiten van Nederland weten.

Door: ANP