Weer volle collegezalen, studenten blij met versoepelingen en fysiek onderwijs

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is blij dat de regels voor groepsgrootte in het hoger onderwijs worden verruimd. Voorzitter Ama Boahene: "Bij grotere opleidingen komen colleges met meer dan 75 studenten regelmatig voor. Voor die studenten is veel onderwijs de afgelopen tijd nog online geweest. Het is goed nieuws dat daar nu een einde aan komt."

De maximale groepsgrootte van 75 studenten per zaal die tot nu toe nog gold, wordt losgelaten, zo maakte zorgminister Ernst Kuipers dinsdag bekend. Ook hoeven er vanaf het eind van de maand geen mondkapjes meer gedragen te worden. Ook dat stemt de LSVb gunstig. Boahene: "Het dragen van een mondkapje tijdens de les is belemmerend voor studenten."

Welzijn studenten 

Ook volgens het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) zullen veel studenten "opgelucht" zijn dat de regels worden versoepeld. Voorzitter Lisanne de Roos: "Het is vooral fijn dat de maximale groepsgrootte komt te vervallen, daardoor kunnen ook grote colleges weer fysiek plaatsvinden." Wel stelt ze dat het online-onderwijs van afgelopen jaren nog steeds van invloed is op het welzijn van studenten. "De schade die we door twee jaar afstandsonderwijs hebben opgelopen, is helaas niet zomaar verholpen."

Meldpunt 'Ik zit nog thuis'

Het ISO opende eerder het meldpunt 'Ik zit nog thuis' om in de gaten te kunnen houden of studenten daadwerkelijk allemaal weer fysiek onderwijs kunnen volgen. "Nu fysiek onderwijs weer volop mogelijk is, mag het niet meer zo zijn dat er straks nog studenten zijn die helemaal thuiszitten. Studenten die wél de hele week naar hun beeldscherm moeten kijken, kunnen zich daarom melden bij ons meldpunt", aldus De Roos.

Online-onderwijs 

De komende tijd zal er "in sommige gevallen" inderdaad nog gebruik worden gemaakt van online-onderwijs, zo meldt de koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. "Universiteiten informeren hierover hun studenten en medewerkers. Voor studenten en medewerkers die zich niet veilig voelen om naar de universiteit te komen, wordt er met de opleiding of leidinggevende naar een passende oplossing gezocht."

Voor de helft thuiswerken 

Het kabinet raadt mensen nog steeds aan om voor minimaal de helft thuis te werken. "Universiteiten gaan hierover in overleg met hun medewerkers", aldus Universiteiten van Nederland.

Door: ANP