Mentale gezondheid jongeren belangrijk, hoger onderwijs snel weer fysiek

Het hoger onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs moeten weer zo snel mogelijk fysiek plaatsvinden. Hiervoor pleit de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie samen met studentenbonden en onderwijsinstellingen woensdag in een brief aan het Outbreak Management Team (OMT). Dat is van groot belang voor de kwaliteit van het onderwijs én de mentale gezondheid van studenten, aldus onder meer de Vereniging Hogescholen, de Nationale Jeugdraad en de Universiteiten van Nederland. Aandacht vragen voor de mentale gezondheid van jongeren is en blijft belangrijk. Dit meldt ANP Expert Support.

Mentale gezondheid hangt samen met de mate waarin je grip hebt op je leven. Hoe goed je je in staat voelt om het leven te leiden dat jij wilt leiden en daarbij om kunt gaan met gebeurtenissen die op je pad komen.

Prikkels 

De hersenen staan door onze zintuigen in directe verbinding met de omgeving en hebben prikkels nodig om te kunnen functioneren. Welke prikkels dat zijn, hangt af van de omgeving waarin je opgroeit. Die omgeving heeft daarmee grote invloed op hoe we ons mentaal ontwikkelen. De input die de hersenen krijgen bepaalt zo voor een groot deel iemands mentale gezondheid. Bij mensen waarvan het leven drastisch verandert, komen vaak mentale problemen voor.

Mentale gezondheid 

De coronatijd heeft op sommige personen een flinke impact als het gaat om de mentale gezondheid. Sommige mensen hebben er veel profijt van gehad en anderen hebben er juist veel last van gehad. Mensen die vóór corona last hadden van een hectisch leven vol prikkels en stress, ervoeren wellicht meer rust en saamhorigheid. Voor mensen die prikkels juist nodig hebben om zich te ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld veel jongeren, is deze coronaperiode een tijd waarin hen veel werd ontnomen en die daardoor deprimerend kan werken.

Het is dan ook belangrijk dat de mentale gezondheid van Nederlanders wordt meegenomen in de keuzes die worden gemaakt in de bestrijding van het coronavirus.

Door: Nationale Onderwijsgids