Vrijheid van onderwijs ongewijzigd, coalitie past artikel 23 van grondwet niet aan

De coalitie komt niet met een aanpassing van de vrijheid van onderwijs. In het coalitieakkoord schrijven de VVD, D66, CDA en ChristenUnie geen noodzaak te zien om artikel 23 van de grondwet daarvoor aan te passen.

De kwestie lag gevoelig in de formatie. Christelijke partijen, zoals het CDA en de ChristenUnie, wilden niet tornen aan artikel 23. D66 dacht wel aan aanscherping.

Leerlingen niet weigeren

Het wetsartikel bevat waarborgen voor bijzonder onderwijs, waar ook christelijke scholen onder vallen. De discussie over het wetsartikel laaide op, nadat reformatorische scholen leerlingen weigerden vanwege hun seksuele geaardheid. De partijen schrijven dat scholen geen leerlingen mogen weigeren op basis van ras, nationaliteit, geaardheid of burgerlijke staat.

Door: ANP