Vier onderwijsvernieuwers ontvangen de SURF Onderwijsaward 2021

Tijdens de SURF Onderwijsdagen zijn vier onderwijsvernieuwers verrast met een SURF Onderwijsaward 2021. CIO van Avans Hogeschool Gerdinand Bosch , senior-adviseur onderwijsvernieuwing bij het ROC van Amsterdam-Flevoland Pascal Koole , onderwijskundig specialist bij de Universiteit van Maastricht Barend Last en architect bij de Vrije Universiteit Amsterdam Menno Scheers hebben de awards in ontvangst genomen. Dit meldt SURF. 

De prijzen zijn voor de zesde keer uitgereikt aan personen die volgens hun collega’s een wezenlijke bijdrage leveren aan onderwijsvernieuwing met behulp van ict.

Onderwijslogistiek

Als CIO van Avans Hogeschool ziet Gerdinand Bosch dat digitale transformatie dienstbaar moet zijn aan onderwijs en onderzoek, waarbij flexibel onderwijs en co-creatie met het werkveld centraal staan. Zijn missie is te zorgen dat de reis van de student persoonlijk, naadloos en verbonden verloopt en daartoe experimenteert en onderzoekt hij, om zo te ontdekken wat in de praktijk werkt. Gerdinand is ook vicevoorzitter van het HBO-CSC overleg, linking pin voor onderwijsvernieuwing, flexibilisering en leven lang onderwijs (LLO) en maakt deel uit van de werkgroep Onderwijs van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC). In het juryrapport staat: 'Onder de bezielde leiding van Gerdinand Bosch zet Avans stevige ambities neer en durft af te wijken van de gebaande paden. Onderwijslogistiek moet de wind in de rug van de docent zijn, vindt hij. Vriendelijk brengt Gerdinand de mensen om hem heen tot het inzicht dat organisatie en inhoud van onderwijs twee verschillende dingen zijn: alleen als de organisatie staat als een huis, krijgt de inhoud de ruimte die het verdient.'

Inzet van i-coaches

Pascal Koole is senior-adviseur onderwijsvernieuwing bij het ROC van Amsterdam-Flevoland en werkt als projectmanager met een groot team i-coaches aan de professionalisering van docenten. Ze is één van de oprichters van het landelijke project 'Bruggen bouwen ' , dat de inzet van i-coaches in het mbo stimuleert. Zij vindt dat de kosten voor leermiddelen zo laag mogelijk moeten zijn en bij voorkeur gratis, zodat ze voor iedereen toegankelijk zijn. Pascal maakt deel uit van 'Regie op leermiddelen', een onderdeel van het programma 'Doorpakken op digitalisering'. In het juryrapport staat: 'Met tomeloze energie zet Pascal zich in voor de verbetering van het onderwijs met behulp van open leermiddelen. Ze is een verbinder, die zich zowel lokaal als landelijk hard maakt voor docentprofessionalisering. Dat technologie docenten in staat stelt om lerenden te ondersteunen én te leren wat zij willen op een manier waarop zij het willen, vervult haar elke dag opnieuw met een bewonderenswaardige dosis strijdlust en enthousiasme.'

Boegbeeld van blended learning

Barend Last werkt als onderwijskundig specialist bij de Universiteit van Maastricht, waar hij één van de drijvende krachten is van 'Technology Enhanced Education', een programma dat voortvloeide uit het position paper 'Lessons from a lockdown' dat hij samen met enkele collega’s schreef. Barend gidst onderwijsbestuurders en opleidingsdirecteuren bij de implementatie van blended learning en docenten in het maken van een goed ontwerp. Laagdrempelig geeft Barend uitleg over complexe onderwijsbegrippen, onder meer in de videoserie 'Barend legt uit'. Zijn boodschap: zo ingewikkeld is het niet, zolang we dezelfde taal spreken. In het juryrapport staat: 'Barend weet onderwijstheorieën humoristisch, gedreven en met veel kennis van zaken eenvoudig uit te leggen. Hij slaagt er altijd in om nabijheid te creëren, ook als hij niet fysiek in de buurt is. Tijdens de coronacrisis is hij uitgegroeid tot een boegbeeld van blended learning. Zijn missie is te zorgen dat Nederland het best mogelijk onderwijs krijgt.'

Hoger Onderwijs Sector Architectuur

Menno Scheers heeft als architect van de digitale strategie van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) een stevige stempel gedrukt op de ambitie te komen tot een krachtige en vooruitstrevende universitaire omgeving. Ook zet Menno zich als lead-architect van de Hoger Onderwijs Sector Architectuur (HOSA) in voor gezamenlijke ICT-voorzieningen in samenwerking met marktpartijen, maar met een duidelijke regierol voor het onderwijs. Met zijn visie op de HOSA levert Menno een grote bijdrage aan onderwijsvernieuwing in het Nederlandse hoger onderwijs. In het juryrapport staat: 'Menno bedacht een unieke structuur die het onderwijs helpt de eigen soevereiniteit te verwezenlijken en slaagde met veel doorzettingsvermogen erin de hele onderwijssector mee te krijgen in zijn vernieuwende visie. Door zijn grote inhoudelijke kennis, zijn kennis van de doelgroep en zijn toegankelijke aard, krijgt hij iets heel bijzonders voor elkaar.'

De SURF Onderwijsawards 2021 zijn uitgereikt door Christien Bok, juryvoorzitter en innovatiemanager ICT en Onderwijs van SURF.

Door: Nationale Onderwijsgids
Beeld: SURF