Hogeschool voor de Kunsten ontvangt geen boete voor val student bij circusact

De staatsecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een hogeschool voor de Kunsten ten onrechte een boete van € 27.000 opgelegd nadat een student tijdens haar opleiding bij een circusact uit de lucht viel en gewond raakte. Dat heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaald in een uitspraak van vandaag. Volgens de staatssecretaris hield de hogeschool zich niet aan de arboregels, maar naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak heeft de hogeschool de regels niet overtreden en mocht de staatssecretaris haar daarom geen boete opleggen. Dit meldt de Raad van State. 

De student volgde aan de hogeschool de bacheloropleiding Circus and Performing Art. Een van de onderdelen van de opleiding is ‘rope’ waarbij de student met een aerial silk (banddoek) op hoogte een acrobatische act moet uitvoeren. Bij dit onderdeel kwam zij naast de valmat ten val waardoor ze letsel opliep.

Risico's uitoefenen van beroep

De Arbowet is bedoeld om risico’s bij het uitoefenen van je beroep te voorkomen. Naast de Arbowet gelden er binnen elke branche aanvullende arboregels om risico’s uit te sluiten. Maar de podiumkunstenbranche is bijzonder. Als (circus)artiest is het juist de bedoeling om uitvoeringen te doen die potentieel gevaarlijk zijn. Dat hoort bij het vak. Risico’s zijn niet volledig uit te sluiten, zelfs niet met de arboregels die binnen de podiumkunsten gelden. Daarom moet de staatssecretaris binnen de podiumkunsten altijd per afzonderlijk geval beoordelen of voor die situatie voldoende is gedaan om het valgevaar zoveel mogelijk te beperken.

De staatssecretaris

Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak is die beoordeling van de staatssecretaris in dit concrete geval te kort door de bocht geweest. Zo heeft de staatssecretaris het gebruik van een voldoende grote valmat van doorslaggevende betekenis geacht. Maar om een overtreding van de arboregels te bewijzen, kon de staatssecretaris hiermee niet volstaan. Zo heeft hij geen acht geslagen op de werkprocedure die de hogeschool heeft gevolgd om het risico op een val zoveel mogelijk te voorkomen. De staatssecretaris had juist alle maatregelen die de hogeschool heeft genomen in onderlinge samenhang moeten beoordelen . Dat heeft de staatssecretaris niet gedaan. Ook heeft de staatssecretaris bij zijn beoordeling of er sprake is van een overtreding geen enkel onderzoek gedaan naar wat binnen de branche wat betreft de grootte van een valmat en verdere valbescherming gebruikelijk is bij silkrope acts.

Regels niet overtreden

Net als eerder de rechtbank Oost-Brabant komt ook de Afdeling bestuursrechtspraak tot het oordeel dat de hogeschool met alle maatregelen die zij heeft genomen voldoende heeft gedaan om het valgevaar zoveel mogelijk te voorkomen. De hogeschool heeft de arboregels niet overtreden en hoeft de boete van 27.000 euro dan ook niet te betalen.

Door: Nationale Onderwijsgids