Portfolio in plaats van scriptie: zo kunnen hbo-studenten ook afstuderen

De meeste hbo-studenten sluiten hun studie af met een scriptie. Dat gaat niet iedereen gemakkelijk af. Bovendien past een scriptie niet per se bij het beroep waarvoor hbo’ers opgeleid worden. Momenteel is een groot aantal hbo-opleidingen dan ook bezig het afstuderen te herzien, weet docent-onderzoeker Lisette Munneke. “Ik krijg vaak bericht: we willen van de scriptie af, hoe kunnen onze studenten anders afstuderen?” 

Lisette is een groot voorstander van een afstudeerportfolio, in plaats van een onderzoekscriptie. Zo’n portfolio bestaat bijvoorbeeld uit een stage-opdracht, of een eigen website, app, video of presentatie. En, niet te vergeten, een verslag waarin studenten reflecteren op hun ideeën, vaardigheden en ontwikkeling. “Het hbo is bedoeld om mensen op te leiden tot een bepaald beroep”, benadrukt Lisette. “Het eindproduct zou moeten toetsen: zijn studenten klaar voor dat beroep?” Dat doe je volgens haar niet met een scriptie, maar wel met een portfolio. 
 
Psychosociaal therapeut Debby Versteege studeerde in 2019 af met zo’n portfolio. Waar bestond dat portfolio uit? En wat heeft het Debby gebracht? “Ik heb mijn portfolio vaak vervloekt. Het was veel werk. Maar achteraf zie ik het als meest waardevolle onderdeel van mijn opleiding.”  
 
 
Door: Nationale Onderwijsgids