Normal_han_fed_dt_ils-4003

Faculteit Educatie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen zal met ingang van september 2018 opnieuw het traject zij-instroom onderwijsbevoegdheid in deeltijd gaan aanbieden. De HAN wil hiermee een bijdrage leveren aan het oplossen van het grote lerarentekort.  Dit meldt HAN.

Het lerarentekort is continu in het nieuws. Er zijn nu al grote tekorten, vooral in het basisonderwijs en in het voortgezet in de zogenaamde tekortvakken zoals Frans, Duits en exacte vakken als wiskunde, scheikunde en natuurkunde. Volgens onderzoek zullen de problemen bij die vakken alleen maar groter worden. Uit de nieuwste arbeidsmarktramingen blijkt dat er bij gelijkblijvende omstandigheden in 2022 een tekort is van 4100 fte leraren op de basisschool en 700 fte in het voortgezet onderwijs.

Het ministerie van onderwijs heeft een plan van aanpak gemaakt om dit lerarentekort proberen tegen te gaan. Eén van de maatregelen is subsidie op de zij-instroom. Je bent een zij-instromer als je vanuit een ander beroep leraar wilt worden. Of als je al bevoegd bent, maar (ook) les wilt geven in een ander vak.

Zij-instromers die het traject zij-instroom onderwijsbevoegdheid volgen, krijgen een maatwerktraject van maximaal twee jaar, afgestemd op eerdere opleidings- en werkervaring. Zij-instromers staan vanaf het begin van het traject al zelfstandig voor de klas. Voordat je hiervoor in aanmerking komt moet je een geschiktheidsonderzoek met succes afronden.

De kosten voor het opleidingstraject zijn afhankelijk van het maatwerktraject dat afgesproken wordt. Kosten worden geheel door de Rijksoverheid vergoed. Via de werkgever kan de subsidie worden aangevraagd bij DUO. 

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids