Logo_nvao__logo

De kwaliteit van de Nederlandse tweedegraads lerarenopleidingen is voldoende. Van de 126 beoordeelde hbo-bacheloropleidingen tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad zijn er 24 opleidingen met het eindoordeel goed (19 procent). Bij een groot deel van de opleidingen (120) worden één of meer criteria ('standaarden') als goed beoordeeld. Dit blijkt onder meer uit de systeembrede analyse die de NVAO heeft ontwikkeld na afloop van de beoordeling van de Nederlandse tweedegraads lerarenopleidingen. Dat meldt NVAO.

NVAO-bestuurslid Paul Zevenbergen: “Wij zien dat de tweedegraads opleidingen de aanbevelingen uit de vorige accreditatieronde ter harte hebben genomen. Alle opleidingen hebben een onderzoekslijn ingevoerd; beoordelingscriteria aangescherpt; assessoren getraind, de studieloopbaanbegeleiding versterkt en meer internationale oriëntatie aangebracht. Ook stel ik duidelijke verbeteringen vast op het gebied van het praktijkonderzoek, de professionalisering van de docententeams en het samenwerken met andere opleidingen.”

De NVAO beveelt de opleidingen aan om zich de komende tijd te richten op zes aspecten, te weten meer focus aanbrengen bij het kiezen van algemeen vormend en beroepsonderwijs, het binnenhalen van meer expertise op het gebied van het beroepsonderwijs, het zoveel mogelijk minimaliseren van verschillen tussen de kwaliteit van stages op een reguliere stageschool en een 'opleidingsschool', het verder ontwikkelen van de onderzoeksleerlijn, werk waar aanwezig taalachterstanden bij docenten weg en monitor en evalueer gezamenlijk de ervaringen met de studiekeuzecheck en decentrale selectie om succesfactoren uit te wisselen.

Zevenbergen: “Onze lerarenopleidingen zijn aan de maat. De pabo's hebben zichtbare stappen gezet, de universitaire lerarenopleidingen werken goed samen met de opleidingsscholen in de regio en de tweedegraads lerarenopleidingen zijn voldoende tot goed en blijven zich verder ontwikkelen. Tegelijk blijkt het stimulerend om de universitaire lerarenopleiding verder te vernieuwen en zo de instroom te vergroten.” De NVAO en de Inspectie van het Onderwijs brengen daarnaast deze maand een gezamenlijk rapport uit over de toekomst van de universitaire lerarenopleidingen. In het voorjaar van 2017 verschijnt de overkoepelende analyse van de NVAO over de lerarenopleidingen, naast het sectorbeeld van de Inspectie.

De lerarenopleidingen leveren een bijdrage aan de meeste agendapunten van de Lerarenagenda 2013 - 2020 van minister Bussemaker van Onderwijs: betere studenten aan de lerarenopleidingen, betere lerarenopleidingen, aantrekkelijke en flexibele leerroutes, een goed begin voor startende leraren, scholen als lerende organisaties, alle leraren bekwaam en bevoegd en een sterke beroepsorganisatie.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids