Normal_bezuinigen_geld_besparen

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) heeft een verkeerde berekening uitgevoerd in hun onderzoek naar de hoogte van de financiële ondersteuning voor studenten met een functiebeperking. De LSVb stelde dat hbo-studenten met een functiebeperking minder financiële ondersteuning ontvangen dan studenten op een universiteit. De berekening van deze cijfers klopt niet. Dit meldt de Vereniging Hogescholen. 

Er bestaat vanuit hogescholen financiële ondersteuning voor studenten die vertraging oplopen in hun studie, door bijvoorbeeld zwangerschap, een functiebeperking of omdat studenten zich inzetten bij een studievereniging of studentenraad. De hoogte hiervan is na te lezen in de jaarverslagen van hogescholen. De LSVb heeft de bedragen uit de jaarverslagen gedeeld door het totaal aantal studenten terwijl gerekend moet worden met het aantal studenten dat in aanmerking komt voor de regeling profileringsfonds. 
 
Uit de cijfers kan dus niet de conclusie worden getrokken dat hogescholen minder geld beschikbaar stellen aan studenten met een functiebeperking dan universiteiten. Het aantal aanvragen voor ondersteuning is bij hogescholen wel lager dan bij universiteiten. Dat is dan ook de verklaring voor de cijfers van de LSVb: bij hogescholen waren minder aanvragen voor ondersteuning, maar studeren meer studenten.
 
© Nationale Onderwijsgids