Normal_jos_fransen_lectorale_rede_sept_2015

“Technologie kan pas bijdragen aan de kwaliteit van het hoger onderwijs, als duidelijk is wat we met het onderwijs willen en wat de rol van technologie daarbij kan zijn.” Dit zei Jos Fransen donderdag 24 september bij Inholland Rotterdam tijdens zijn inaugurele rede als lector Teaching, Learning & Technology. In zijn lectorale rede ‘Teaching, Learning & Technology: Instrumentatie van betekenisvolle interacties’ beschrijft Fransen dat het “meer dan ooit nodig is om te bepalen wat we willen met technologie in het onderwijs”. Dat meldt Inholland.

“Juist in een tijd waarin technologische ontwikkelingen steeds sneller gaan, moeten we de verleiding weerstaan om te denken dat de inzet van technologie vanzelfsprekend bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs”, zegt Fransen. De inzet van informatie- en communicatietechnologie (ICT) in het onderwijs werd al gekenmerkt door een voortdurende spanning tussen de technische mogelijkheden en het daadwerkelijk benutten van die mogelijkheden in het onderwijs. Die spanning lijkt echter alleen maar meer toe te nemen omdat de ontwikkelingen in de technologie elkaar steeds sneller opvolgen en de druk vanuit het onderwijs en de overheid ook wordt opgevoerd.

Fransen neemt in zijn rede een belangrijke pas op de plaats en gebruikt de technologische ontwikkelingen “niet als vertrekpunt”. Volgens hem is een succesvol leerproces het resultaat van “een opeenvolging van betekenisvolle interacties in de tijd, die effectief worden ondersteund met de juiste instrumenten.” Centrale vraag hierbij is hoe technologie kan bijdragen aan de kwaliteit van die leerprocessen.

Samen met zijn onderzoeksteam hoopt Fransen de komende jaren op het gebied van Teaching, Learning & Technology bij te dragen aan de ontwikkeling van hoogwaardig kwalitatief onderwijs bij Hogeschool Inholland en aan een visie op toekomstgericht hoger beroepsonderwijs. Want, zo besluit hij zijn betoog: “Wij weten wel iets over de bijdrage die technologie kan leveren aan de kwaliteit van leerprocessen, maar we weten eigenlijk vooral heel veel nog niet op dat terrein. Alleen een systematische verkenning van de werking van didactische ontwerpen voor leerpraktijken waarin de technologie beredeneerd wordt ingezet, kan die inzichten op termijn genereren.”

© Nationale Onderwijsgids