Logo_vereniging_hogescholen_logo

De Vereniging Hogescholen organiseert in september vier themabijeenkomsten in het kader van het project 'Kwaliteit en Studiesucces'. Het doel van de bijeenkomsten is om de kennisdeling tussen hogescholen over onderwijskwaliteit en studiesucces te bevorderen, en initiatieven en interventies op dit terrein te bespreken en te evalueren. Dat meldt Vereniging Hogescholen.

Voor de bijeenkomsten zijn vier thema's vastgesteld: voorlichting en studiekeuzecheck, begeleiding van de student en aanscherping bsa-norm, professionalisering van docenten en aanpassen van het onderwijsprogramma. Na de vier themabijeenkomsten volgt een landelijke conferentie, deze wordt georganiseerd door Hogeschool Windesheim in samenwerking met Vereniging Hogescholen. De opbrengsten van de themabijeenkomsten en het congres zijn input voor de vervolgfase van het project.

De vier bijeenkomsten worden georganiseerd op 7 september (Hogeschool Inholland), 10 september (Hogeschool Leiden), 10 september (Hogeschool Utrecht) en op 15 september (Hogeschool Van Hall Larenstein). Alle hogescholen zijn uitgenodigd om aan de themabijeenkomsten deel te nemen via de Colleges van Bestuur. 

© Nationale Onderwijsgids