Normal_college_zaal_klas_lokaal_studenten

Dit jaar stopten iets meer dan 15.000 eerstejaars voor 1 februari met hun opleiding. Van dat aantal zijn er meer hbo'ers dan wo'ers die stopten met hun studie. Van de eerstejaars stopte 12,9 procent voor 1 februari, in 2014 was dat precies dertien procent. Dit meldt Hoger Onderwijs.nu.

Ten opzichte van vorig jaar is het aantal gestopte hbo-studenten iets gedaald, terwijl het aantal gestopte wo-studenten licht steeg. Vanaf 2012 steeg het percentage vroegtijdige studiestakers, nu lijkt het te stabiliseren. Wat hier een oorzaak van kan zijn is dat de universiteiten en hogescholen de afgelopen jaren steeds strenger zijn geworden in hun selectie tijdens het eerste jaar. Veel studies hebben de normen voor het bindend studieadvies verhoogd. Mochten studenten halverwege het eerste jaar aanvoelen dat ze het benodigde aantal punten niet gaan halen of past de studie niet bij de student, dan kunnen ze voor 1 februari stoppen zonder dat ze het collegegeld van de eerste studiemaanden moeten terugbetalen. 

© Nationale Onderwijsgids