Normal_onderzoek_wetenschap_verbazing_bekijken254

Handhaaf de fiscale stimulering van publiek-private onderzoeksamenwerking via de zogenoemde Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). Deze oproep doen belangenorganisaties van hogescholen, universiteiten en universitair medisch centra aan het kabinet en de Tweede Kamer. De WBSO versterkt de samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven. Dit meldt de Vereniging Hogescholen. 

Het kabinet kondigde op Prinsjesdag aan dat zij kennisinstellingen voortaan uit wil sluiten van de WBSO. De Kamer debatteerde op dinsdag met het kabinet over deze voorgenomen maatregel. Via de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk stimuleert de overheid publiek-private onderzoeksamenwerking. Vaak voeren kennisinstellingen onderzoek uit in opdracht van private partijen. De overheid faciliteert deze samenwerking door de financiële lasten van speur- en ontwikkelingswerk te verlagen. Wanneer de kennisinstellingen echter uitgesloten worden van deze fiscale WBSO-maatregel dan kunnen zij minder bijdragen aan innovaties in het bedrijfsleven, zo schrijven de belangenorganisaties van de hogescholen, universiteiten en medische centra. De kennisinstellingen zullen dan ook minder onderzoek verrichten. Om dit te voorkomen roepen de kennisinstellingen het kabinet en de Tweede Kamer op om af te zien van deze uitsluiting.  
 
© Nationale Onderwijsgids