Hbo'ers reizen het meest

DEN HAAG - De geplande afschaffing van de OV-studentenkaart in 2015 zal vooral voor hbo-studenten hard aankomen. De reisafstand naar colleges en stageplaatsen die zij afleggen zijn namelijk het grootst. Dat meldt het Hoger Onderwijs Persbureau.

Uit antwoorden die minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaf op Kamervragen over de OCW-begroting voor 2013, blijkt dat wo'ers jaarlijks gemiddeld zo'n 4750 kilometer afleggen, mbo'ers van 18 jaar en ouder 5000 kilometer en hbo'ers 7000 kilometer. Het gaat daarbij om cijfers uit het studiejaar 2009/2010.

Het reisgedrag van OV-kaarthouders wordt eens in de drie jaar onderzocht. Ongeveer 60 procent van het totaal aantal kilometers dat met de ov-studentenkaart wordt afgelegd, bestaat uit reizen tussen huis en college. Tien procent bestaat uit onderwijsgerelateerde reizen, zoals stage of bibliotheek en bij de overige 30 procent gaat het om privégebruik.

© Nationale Onderwijsgids / Ype van Woersem