Psychische aandoeningen veruit de meest gemelde beroepsziekten

De meest gemelde beroepsziekten zijn in 2019, net als in 2018, psychische aandoeningen, zoals burnout, overspanning, depressie en posttraumatische stress stoornis. Het gaat naar schatting om 78 nieuwe gevallen per 100 duizend werknemers. Vooral in het onderwijs kampen veel mensen met psychische aandoeningen. Dit meldt Amsterdam UMC.

Dit blijkt uit ‘Beroepsziekten in Cijfers 2020’ van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB), Public and Occupational Health, Amsterdam UMC, dat vandaag is verschenen. 
 
In 2019 heeft ruim 12 procent van het onderwijspersoneel een psychische aandoening als beroepsziekte gemeld. Wel is dit aantal sinds 2017 weer dalende. Voor het onderwijs wordt geconcludeerd dat “dat in werk waar interactie tussen personen een wezenlijk onderdeel is, deze interactie een risicofactor is. Hoewel persoonlijke interactie voor veel werkenden juist heel stimulerend is, kan een keerzijde zijn dat juist interactie intensivering van werk inhoudt. Overbodige vergaderingen belemmeren de voortgang van werkzaamheden en verhogen daardoor de werkdruk. De docent krijgt te maken met steeds complexere leerlingen en met veeleisende ouders. En dat in een sector waar ook veel tijd besteed moet worden aan het implementeren van nieuwe onderwijsmethoden.”
 
Naast psychische aandoeningen worden aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat, vooral schouder en elleboog-aandoeningen, veel gemeld. In deze categorie zijn 31 nieuwe gevallen per 100 duizend werknemers gemeld. De cijfers zijn het hoogst in de bouw, industrie, energievoorziening, financiële dienstverlening en de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening.
 
Omdat het sinds maart 2020 mogelijk is om covid -19 als beroepsziekte te registreren, zijn vanwege de uitzonderlijke situatie rondom deze uitbraak, de meldingen toegevoegd aan dit rapport. Tot 1 augustus 2020 zijn er 732 meldingen van covid -19 als beroepsziekte gedaan door 118 bedrijfsartsen. Dat is in die periode ongeveer 30 procent van het totaal aantal meldingen van beroepsziekten.
 
Het rapport Beroepsziekten in Cijfers 2020 geeft een overzicht van het aantal en de aard van geregistreerde beroepsziekten en de verdeling binnen sectoren en beroepen in Nederland van het afgelopen jaar. Daarnaast beschrijft het wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot beroepsziekten.
 
Door: Nationale Onderwijsgids