Directeur PO Ria Westendorp geeft tijdelijk leiding bij Onderwijsinspectie

Ria Westendorp wordt waarnemend directeur Toezicht Primair Onderwijs bij de Inspectie van het Onderwijs. Bij de Inspectie van het Onderwijs is de huidige directeur Toezicht Primair Onderwijs uitgevallen. Er is op korte termijn gezocht naar een tijdelijke waarneming. Ria Westendorp zal deze taak per 6 december 2021 op zich nemen. Dit meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Ir. M.C. (Ria) Westendorp is momenteel directeur Primair Onderwijs bij het kerndepartement van OCW. Zij zal aan de slag gaan met het verder brengen van de ontwikkelingsrichting naar meer eenheid en samenhang die de directie voor zichzelf benoemd had. Ze zal ook het deels nieuwe managementteam begeleiden en de politiek-bestuurlijke omgeving van het primair onderwijs en kinderopvang goed bedienen.

Overstap

Alida Oppers: "Ria kan op korte termijn effectief worden door de combinatie van werkervaring in het toezicht en met de sector Primair Onderwijs. Haar overstap vraagt om een heldere rolwisseling. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat Ria met haar ervaring, onder andere in een eerdere functie bij de NVWA, deze switch goed zal kunnen maken."

Goed onderwijs voor iedereen

Ria: "Bij de Inspectie kan ik me in een nieuwe omgeving blijven inzetten voor goed onderwijs voor iedereen. Ik ken de Inspectie als een mooie professionele organisatie, waar ik graag deel van uitmaak."

De voorbereiding en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en de Inspectie van het Onderwijs. Vanwege de urgentie en omdat het een tijdelijke positie betreft tot 1 januari 2023 is de functie beperkt opengesteld.

Door: Nationale Onderwijsgids 
Beeld: Ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties