Normal_normal_vo__klas__scholieren__leerlingen__toets__huiswerk

Vijf partijen in het onderwijs en de bouw vragen het kabinet om te investeren in goede schoolgebouwen. Goede schoolgebouwen zijn nodig om goed onderwijs te kunnen bieden, stellen de PO-Raad, VO-raad, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Bouwend Nederland en Techniek Nederland. Dit meldt de PO-Raad. 

Het binnenklimaat in veel basis- en middelbare scholen is onder de maat, zeggen de organisaties. Er is onvoldoende licht, lucht, de temperatuur kan er niet goed gereguleerd worden of de akoestiek komt het onderwijs niet ten goede. Dergelijke factoren spelen een rol in de gezondheid van docenten en leerlingen. Bovendien zijn de leerprestaties van kinderen en jongeren beter als zij les krijgen in een goed binnenklimaat.

Geld nodig

Voor goede schoolgebouwen is geld nodig, maar schoolbesturen én gemeenten kampen met tekorten. “Dit is geen geld voor gouden kranen, maar voor functionele,  gezonde, frisse en duurzame gebouwen waarin we goed onderwijs aan kinderen kunnen geven”, zegt vicevoorzitter Anko van Hoepen van de PO-Raad. Hij pleit voor flexibele schoolgebouwen, omdat het moderne onderwijs inclusiever is en steeds vaker Integrale Kind Centra (IKC’s) bevat. Daarvoor zijn echter wel extra investeringen van het rijk nodig. Van Hoepen roept het toekomstige kabinet op om geld vrij te maken voor goede en duurzame schoolgebouwen, met betere energielabels.

De vijf partijen roepen het kabinet op om tempo te maken: in dertig jaar tijd moeten er jaarlijks 310 scholen vernieuwd worden om ze gezond, veilig, energieneutraal, aardgasvrij, toegankelijk en functioneel te maken. Dit zijn er nu jaarlijks 124.

Door: Nationale Onderwijsgids