Aanmeldbeleid Utrechtse basisscholen niet transparant genoeg

Uit onderzoek naar het aanmeldbeleid van Utrechtse basisscholen blijkt dat de procedure van aanmelding en inschrijving niet helder genoeg wordt gecommuniceerd. Daarnaast komt het gebruik van wachtlijsten in de praktijk voor. Formeel is het zo dat plaatsing van een kind op een school pas is toegestaan bij aanmelding op driejarige leeftijd. Het rapport dat de gemeente Utrecht heeft laten opstellen door een onafhankelijke commissie levert een zorgwekkend beeld op. De gemeente werkt samen met de schoolbesturen aan een plan van aanpak voor gelijke kansen bij aanmelding en inschrijving op de basisschool. Het plan moet in oktober gereed zijn. Dit meldt gemeente Utrecht.

In de praktijk blijkt dat een aantal scholen met vooraanmeldingen werkt die automatisch leiden tot toelating. Kinderen hebben daardoor niet dezelfde kansen om toegelaten te worden wanneer hun ouders hen bij het wettelijke tijdstip van drie jaar inschrijven. Daarnaast kan een groot deel van de scholen hun website verbeteren ten aanzien van goede en heldere informatie over hun toelatingsbeleid. Hoewel de richtlijnen van de schoolbesturen in orde zijn, blijkt slechts 11 procent van de scholen de procedure van aanmelding en inschrijving volledig correct en helder te communiceren op hun website en naar ouders.
 
De resultaten uit het rapport baren wethouder Anke Klein (onderwijs) zorgen: “De uitkomsten van het onderzoek zijn voor mij onacceptabel. Ieder kind moet zo veel mogelijk gelijke kansen krijgen. Het beleid van scholen rond aanmelden en inschrijven op de basisschool speelt hier een grote rol in. Ik heb de schoolbesturen - niet vrijblijvend – verzocht hier met urgentie werk van te maken. We zijn met de schoolbesturen overeengekomen dit probleem samen snel aan te pakken. Het is een taai probleem dat we alleen in partnerschap kunnen oplossen als álle scholen in de stad meedoen“.
 

Onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door het Landelijk Kenniscentrum Gemengde Scholen, in samenwerking met Hogeschool Utrecht. In de wijken Kanaleneiland, Oog in Al, Tuindorp en Overvecht zijn gesprekken gevoerd met schooldirecteuren en ouders. Daarnaast is het onderzoek gebaseerd op beleidsdocumenten van ongeveer 100 van de 110 basisscholen in Utrecht en de websites van alle scholen. De drie grootste schoolbesturen van het basisonderwijs in Utrecht hebben aan het onderzoek meegewerkt en hebben in een statement gereageerd op de uitkomsten.
 

Vervolg

De gemeente heeft de schoolbesturen gevraagd om voor het komende schooljaar te beginnen met de aanpassing van de communicatie en procedures rond aanmelding en toelating op de websites van afzonderlijke scholen, en deze in lijn te brengen met de wettelijke vereisten. Daarnaast wordt in oktober een plan van aanpak met daarbij horende vervolgstappen gepresenteerd in samenwerking met schoolbesturen, scholen en ouders. Doel is heldere afspraken over aanmelding en toelating, en de effecten van een postcodebeleid en broertje/zusje regelingen worden in beeld gebracht.
 
Door: Nationale Onderwijsgids