Normal_spaarvarken_sparen_geld

Scholieren uit groep 7 en 8 van de basisschool die de Cash Quiz hebben gespeeld, gaan meer vooruit in financiële kennis en vaardigheden dan leerlingen die de quiz niet hebben gespeeld. Dat blijkt uit een evaluatie van het Nibud naar het effect van financiële gastlessen op de financiële kennis van de leerlingen. De Cash Quiz bleek hieruit een effectieve methode voor financiële educatie. Dit trekt de conclusie uit eerder onderzoek (Fernandes e.a., 2014) waarin gesteld wordt dat financiële educatie nauwelijks effect heeft op financieel gedrag, in twijfel. Dat meldt Nibud.

Kinderen die een financiële gastles bijwonen scoren hierna een hoger rapportcijfer. De ervaring die de kinderen al hebben opgedaan met geld, voor bijvoorbeeld zakgeld, speelt hierbij geen rol zegt Nibud. Wel is het zo dat de leerlingen die zakgeld krijgen en/of klusjes doen, over het algemeen al een hogere score hebben op de voormeting dan de andere leerlingen.

Het Nibud heeft het onderzoek uitgevoerd middels een effectmeting waarbij gebruik werd gemaakt van een experimentele groep en een controlegroep. In het onderzoek scoorden beide groepen beter op de nameting. Een mogelijke verklaring hiervoor is volgens Nibud dat de leerlingen die geen gastles hebben gehad zijn gaan nadenken over de geldzaken in de vragenlijst. Nibud heeft het onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) die de financiële gastlessen verzorgde tijdens de Week van het Geld. 

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids