NOG Vacature Directeur Instituut Archimedes

Functietitel:
Directeur Instituut Archimedes
Online datum:
21-03-2024
Provincie:
Utrecht
Plaats:
Utrecht
Sector:
HBO
FTE
1,0
Dienstverband:
Tijdelijk met uitzicht op vast
Soort vacature:
Fulltime
Salarisschaal:
CAO HBO schaal 15
Opleidingsniveau:
WO
Omschrijving:

Het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht is via Wesselo op zoek naar een op ontwikkeling en draagvlak gerichte

directeur Instituut Archimedes

De organisatie

Hogeschool Utrecht (HU) begeleidt studenten en professionals. Zo’n 37.000 studenten volgen de opleidingen op locaties in Utrecht en Amersfoort. De HU is een lerende organisatie. Daarmee wordt bedoeld dat ze het leren van studenten en medewerkers faciliteert en dat ze van haar medewerkers verwacht dat ze willen blijven leren. Goede onderlinge samenwerking staat centraal.

Instituut Archimedes

Instituut Archimedes verzorgt de HBO-beroepsopleiding tot eerste en tweedegraads docent voortgezet onderwijs, voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Utrecht. Samenwerking met het werkveld staat centraal in de aanpak van Instituut Archimedes.

Plaats in de organisatie

Als directeur vorm je samen met zeven opleidingsmanagers, de directiesecretaris, de manager bedrijfsvoering, communicatieadviseur en manager onderwijs en ontwikkeling het managementteam van Instituut Archimedes. Samen met jouw managementteam ben je verantwoordelijk voor het gezamenlijk werken aan de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en het werkveld. Je inspireert medewerkers en betrekt hen bij jouw visie op ontwikkelingen met betrekking tot organisatorische taken en kwaliteit van de opleidingen.

Vanzelfsprekend ben je verantwoordelijk voor de vertaling van HU-beleid naar instituutsbeleid. Daarnaast lever je in het team van directeuren van de HU vanuit jouw expertise en ervaring een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de HU als geheel. Je rapporteert in deze functie aan het College van Bestuur. Jouw direct leidinggevende is een van de leden van het College van Bestuur.

Resultaatgebieden

 • In de functie van directeur Instituut Archimedes ben je verantwoordelijk voor het doorvertalen en doorontwikkelen van de strategie:
 • het instituut verder ontwikkelen, zowel intern als extern, vanuit een gezonde basis en koers, met in gedachten de visie en missie. Hierbij is bestuurlijk kunnen denken (zowel op regionaal als landelijk niveau) van belang. In nauwe samenwerking met de onderwijsbesturen en sectororganisaties voor het funderend onderwijs zal de strategie vorm en inhoud krijgen;
 • jezelf positioneren als boegbeeld van de organisatie, zichtbaar, verbindend en in staat om belangen stevig neer te zetten (zowel intern als extern). Je bent verantwoordelijk voor een stevige verankering van het instituut in de onderwijsregio;
 • het consolideren van de positie binnen zowel landelijke als regionale onderwijsnetwerken en het uitbreiden van het bestaande netwerk met een doorlopende focus op het oplossen van het lerarentekort.
 • Verder richting geven aan de organisatie:
 • richting geven aan en voortzetten van de reeds ingezette koers van Instituut Archimedes;
 • integraal verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, inclusief financiën, de Human Capital-agenda en onderwijslogistiek;
 • focus aanbrengen en processen in lijn brengen met een organisatie die sterk in ontwikkeling is;
 • efficiënt werken door goed te organiseren, zonder de kracht van de organisatie te verliezen;
 • verder operationaliseren van de doorontwikkeling van de interne organisatie, het kwaliteitssysteem, de werkprocessen en een hierbij passende professionele attitude;
 • helder communiceren van afspraken en besluiten;
 • proactief meedenken en rekening houden met verschillende stakeholders; bekend zijn met landelijke en regionale ontwikkelingen en beschikken over een goed netwerk in het onderwijs;
 • handelen op een transparante, duidelijke, verbindende en georganiseerde manier.

Op het niveau van de Hogeschool Utrecht ben je in deze rol verantwoordelijk voor het handelen op basis van de kernwaarden van de HU en voor het realiseren en implementeren van de plannen van het instituut binnen de context van de HU-brede kaders.

Je hebt oog voor de menselijke dimensie en zorgt voor een veilige en professionele werkomgeving, met aandacht voor de werklast en het welzijn van studenten en medewerkers. Je bent zichtbaar en toegankelijk voor medewerkers en studenten van het instituut en streeft naar een hoge student- en medewerkerstevredenheid.

Een belangrijk aspect van de rol van de directeur is het versterken van de relatie met andere HU-instituten. Je combineert jouw werk binnen het instituut met HU-brede projecten, veranderthema's en overleggen. Interprofessioneel opleiden, het creëren van rijke leeromgevingen en het focussen op missiegedreven taken rond inclusie, duurzaamheid en digitalisering zijn enkele thema's die de komende jaren aandacht behoeven.

Functie-eisen

 • masterdiploma behaald, bij voorkeur in een domein dat relevant is voor Instituut Archimedes;
 • affiniteit met en een visie op (onderwijs in) het gebied van duurzame ontwikkeling;
 • ervaring in een leidinggevende rol binnen het onderwijs en/of toegepast onderzoek.

Solliciteren

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo, in de personen van drs. Jos Engel en drs. Arieke Vermeulen. Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via de sollicitatiebutton. Hier vindt u ook de volledige profielschets.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.hu.nl.

Gegevens Hogeschool Utrecht

Naam instelling:
Hogeschool Utrecht
Adres:
Padualaan 99
Postcode:
3584 CH
Plaats:
Utrecht
Website:
https://www.hu.nl
Provincie:
Utrecht
Omschrijving:

Hogeschool Utrecht (HU) begeleidt studenten en professionals. Zo’n 36.000 studenten volgen onze opleidingen, in Utrecht en Amersfoort. We zijn een lerende organisatie. Daarmee bedoelen we dat we het leren van studenten en medewerkers faciliteren en aanmoedigen. Goede onderlinge samenwerking staat bij ons voorop. Met ons onderwijs en onderzoek dragen we bij aan de ontwikkeling van beroepen en van talent. Duurzaamheid, gezondheid & welzijn, digitalisering en de ontwikkeling van flexibel, inclusief onderwijs staan daarbij voorop. Zo dragen we bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving.