Normal_leraar_docent_meester_blij_enthousiast_goed_onderwijzer

Wie geluk zoekt in werk, kan het beste gaan werken bij een gemeente, een school, een ziekenhuis of een museum. Werkenden in de publieke sector zijn namelijk gelukkiger in hun werk dan werkenden in de private sector. Niet alleen beoordelen ze hun werkgeluk én hun algehele geluk hoger, ook scoren ze op diverse waarden die bepalend zijn voor werkgeluk beter dan hun collega's in het bedrijfsleven. Dit blijkt uit onderzoek van Kantar TNS in opdracht van Driessen HRM onder 682 werkenden in de publieke en private sector.

Werkenden in de publieke sector beoordelen hun geluk met een 7,8 en hun werkgeluk met een 7,2. In de private sector wordt voor algeheel geluk een 7,6 en voor werkgeluk een 7,0 gegeven. Als we verder inzoomen op de verschillen, zien we dat werken voor het publieke belang op tal van punten tot meer geluk leidt. 
 
Misschien wel de belangrijkste pijler van werkgeluk in de westerse samenleving is zingeving. En precies op dit punt scoren mensen die werken in de non-profit sector duidelijk beter dan hun collega's in de private sector. Ze komen met een meer voldaan gevoel thuis na een dag werken, hebben meer het gevoel dat hun werk ertoe doet, zien duidelijker hoe hun werk bijdraagt aan de maatschappij en hebben meer het gevoel in hun werk iets voor anderen te betekenen.
 
Werkenden binnen de publieke sector voelen zich over het algemeen meer gerespecteerd op het werk dan werkenden in de private sector. Ze hebben meer het gevoel dat ze zichzelf kunnen zijn en dat ze de kleding kunnen dragen die ze willen. 
 
Een logisch gevolg van deze resultaten is dat de meerderheid van de medewerkers in de publieke sector direct opnieuw voor hun baan zou kiezen en geen andere functie wil. In de maatschappij waarin geluk een steeds belangrijkere rol speelt, heeft dit onherroepelijk effect op de aantrekkelijkheid van de publieke sector als werkgever. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids