Normal_man_vrouw_werk_baan_emancipatie346

Prof.dr. Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarktbeleid aan de Tilburg University, heeft het eerste boek over de Startersbeurs in ontvangst genomen. Het boek is woensdag tijdens een feestelijke bijeenkomst overhandigd door wethouder Erik de Ridder van de gemeente Tilburg. In het boek over de Startersbeurs staan ervaringen en ideeën van bloggers, leerbedrijven en betrokken personen en organisaties. Tevens zijn de onderzoeksresultaten gepubliceerd.

Initiatiefnemer hoogleraar Ton Wilthagen van Tilburg University heeft in samenwerking met de jongerenvakbonden FNV en CNV, de gemeente Tilburg en het bedrijf Funding Subsidiemanagement BV het instrument Startersbeurs ontwikkeld. Hiermee kunnen werkzoekende jongeren tegen een vergoeding werkervaring opdoen en hun competenties verder ontwikkelen in een functie die aansluit bij hun genoten opleiding.
 
Wethouder Erik de Ridder, gemeente Tilburg: “De Startersbeurs is een succesvol middel om hoogopgeleide jongeren te helpen richting de arbeidsmarkt. Ik ben er dan ook trots op dat wij hebben mogen bijdragen aan het succes van de Startersbeurs.”
 
Ton Wilthagen benadrukt: "De Startersbeurs is alleen succesvol als jongeren er duurzaam van profiteren, als de meest kwetsbare groepen ook worden bereikt en als verdringing en misbruik worden voorkomen. Wat mij betreft gaat de Startersbeurs op in een breed jeugdgarantiestelsel, zoals dat door alle lidstaten van de Europese Unie is overeengekomen".
 
Volgens Jacky Manuhutu, directeur van Startersbeurs Nederland, moet het leren centraal staan en niet het leveren van productie. De werkzoekende jongere werkt tijdens de startersbeurs aan de ontwikkeling van beroepscompetenties. De competenties worden aan het begin, tussentijds en op het eind beoordeeld en vastgelegd in een certificaat.
 
Ruim 3000 werkzoekende jongeren hebben tot nu toe gebruik gemaakt van een Startersbeurs en bijna 60 procent heeft een betaalde baan eraan over gehouden. De Startersbeurs is hiermee een succesvol innovatief instrument door een goede samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers. 
 
© Nationale Onderwijsgids