Normal_copyright_stockfreeimages_oudere_natuur_bejaarde

(Novum) - Nederland moet nog meer doen om oudere werknemers langer aan het werk te houden. Recente maatregelen, zoals het ontmoedigen van vervroegd pensioen en het verhogen van de pensioenleeftijd, hebben geleid tot 'bemoedigende resultaten', maar zijn niet genoeg. Die conclusie trekt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) woensdag in een rapport.

De Nederlandse regering moet daarom meer maatregelen treffen om ouderen aan te moedigen langer te werken en het voor werkgevers aantrekkelijker te maken ouder personeel aan te nemen en in dienst te houden. Alleen op die manier zou Nederland de problemen van de vergrijzing goed het hoofd kunnen bieden.

"Zoals veel andere landen is ook voor Nederland de snel vergrijzende bevolking een belangrijke uitdaging", aldus de OESO. Tegenover elke inwoner boven de 65 staan nu nog vier mensen jonger dan die leeftijd. In 2050 zijn er nog twee mensen jonger dan 65 voor elke oudere, verwacht de denktank.

Om de problemen die gepaard gaan met de vergrijzing aan te pakken - zoals het bekostigen van de AOW en pensioenen - moet de regering werk maken van het aan het werk houden van ouderen. Zo moet het voor ouderen gemakkelijker worden om van baan te wisselen, zonder dat ze bang te hoeven zijn dat ze niet meer aan het werk komen of dat er gaten in hun pensioenopbouw ontstaan.

Dat kan onder meer door de lonen niet langer te baseren op leeftijd, maar om ze afhankelijk te maken van prestaties, aldus de OESO. Nu verdienen mensen tussen de 55 en 59 gemiddeld ruim anderhalf keer zo veel als werknemers tussen de 25 en 29. Dat maakt het voor werknemers onaantrekkelijk een werkzoekende oudere aan te nemen.

Daarnaast moet worden gewerkt aan de inzetbaarheid van ouderen, door ze bijvoorbeeld aan te moedigen zich te ontwikkelen. Nu zien ouderen vaak af van trainingen omdat ze nog maar een paar jaar profijt hebben van de resultaten. Ook voor werkgevers is dit vaak een barrière om oudere werknemers training aan te bieden.

De beste manier om ouderen, maar ook jongeren, te ontwikkelen is door ze op informele wijze van elkaar te laten leren, aldus de OESO. Ouderen kunnen namelijk meer leren van de nieuwe vaardigheden van hun jongere collega's, dan in een klaslokaal, meent de denktank. Bovendien leren jongeren op die manier van de ervaring van ouderen.