Nationale Onderwijsgids

NOG Nieuwsarchief

Logo_wa2

Koning Willem-Alexander opent viering 400 jaar Rijksuniversiteit Groningen


Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander opent op donderdagmiddag 15 mei de grootse viering van het 400-jarig bestaan van de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Wij zijn bijzonder vereerd dat de Koning het startsein zal geven voor het feestelijke programma rondom het RUG400-thema For Infinity’, zegt rector magnificus Elmer Sterken. Tijdens de ceremonie...

Logo_poraad

Deelname nog mogelijk voor pilot tweetalig primair onderwijs


Voor de pilot tweetalig primair onderwijs (tpo) zijn nog acht plekken beschikbaar. Scholen die deelname hieraan overwegen, zijn uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op 28 mei. Dit meldt de POraad. 

Normal_microsoft-it-academy

Webinar - Microsoft IT Academy en MOS examens met leerlingen


Goede ICT vaardigheden worden steeds belangrijker voor leerlingen en studenten. Ilonka van der Knaap van het Anna van Rijn College laat u 11 april vanaf 15:00 zien waarom het nodig is om de Office vaardigheden bij leerlingen en docenten te vergroten en hoe ze dit op het Anna van Rijn College aanpakken. U kan zich gratis aanmelden voor dit webina...

Logo_tilburg_university

Symposium 100-jarig bestaan van de Dienst RK Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht


Ter gelegenheid van het honderdjarig jubileum van Dienst Rooms Katholieke Geestelijke Verzorging (RKGV) bij de Krijgsmacht, en vijftig jaar Encycliek Pacem in Terris, vindt er een jubileumsymposium plaats op dinsdag 25 maart getiteld: “Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht in het licht van de kerkelijke vredesmoraal”.  Het symposium wordt ge...

Logo_windesheim

Symposium De toekomst van de Bouw


De bouwsector heeft pittige jaren achter de rug. De terugloop van projecten en de krimp die daarop volgde, heeft geleid tot herbezinning en nieuwe vormen van samenwerking. Ook de verhouding tussen de overheid en de bouwsector wijzigt.  Wat zijn deze wijzigingen en welke consequenties hangen er aan vast? Tijdens het symposium De toekomst van de B...

Normal_onderwijsevent

Onderwijsdag in Nijverdal op 2 april: “Kleurrijke ontmoetingen”


Op woensdag 2 april vindt in Nijverdal  – in Talent Noetsele –  een onderwijsdag plaats, met als thema “Kleurrijke ontmoetingen”. Charlotte van Doorn en Ingrid Aaltink zijn de initiatiefnemers en organisatoren van dit event. Zij nodigen u graag uit om op 2 april van 14.00 tot 20.00 uur elkaar te ontmoeten in Nijverdal. Het event zal in het teken...

Logo_cnv_onderwijs

CNV Webinar: Werkdruk en regelzucht!


CNV Onderwijs organiseert op 17 maart een online seminar over regelzucht en werkdruk in het onderwijs. In de live-uitzending via internet wordt ingegaan op de vragen die via e-mail ingestuurd kunnen worden. 

NOG Interview

Forming, storming, norming en performing: vier fases van groepsvorming in de klas

Normal_forming__storming__norming_en_performing_in_gesprek_met_expert_boaz_bijleveld_over_de_4_faes_van_groepsvorming


Forming, storming, norming en performing. Een nieuwe klas, een nieuwe juf of meester, andere regeltjes en nieuwe verhoudingen. De meeste kinderen moeten na de zes weken lan...

NOG Column

Motiveren door kansrijk te adviseren

Normal_pascal_cuijpers

Aan het begin van een nieuw schooljaar worden alle nieuwe brugklasleerlingen besproken met de desbetreffende vakdocenten. De zogenaamde ‘warme overdracht’ vanuit de basisschool is voor de zomervakantie afgerond en omdat iedereen recht heeft op goed onderwijs en gelijke kansen is dit een waardevol moment. Dit jaar werd duidelijk dat de nadruk lag...