Normal_school_kinderen_basisschool

Van 10 tot en met 15 april is het de Week van het Jonge Kind. Dit jaar is het thema: 'Ieder kind is welkom! Diversiteit en inclusie.' Het openingscongres over het thema ‘diversiteit en inclusie’ is op 7 april in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Dit meldt ZonMw.

Diversiteit staat tijdens het congres en de themaweek in een zo breed mogelijke zin centraal: jongens-meisjes, rijk-arm, vluchtelingenkinderen, mannen in de kinderopvang, cultuur, etniciteit, fysieke beperkingen of mogelijkheden, hoogbegaafdheid en andere verschillen. 
 
Belangrijk is dat voorzieningen voor jonge kinderen er voor alle kinderen zijn. Deze voorzieningen kunnen een grote bijdrage leveren aan een inclusieve samenleving door het 'uniek zijn' van ieder kind als uitgangspunt te nemen, met de nadruk op 'samen uniek',  aldus de organisatoren van de themaweek.
 
De Week van het Jonge Kind is voor iedereen die betrokken is bij het jonge kind. De bedoeling van deze week is om aandacht te vragen voor de zo belangrijke, eerste jaren van het kind en om te laten zien wat er in het land gebeurt voor jonge kinderen en de gezinnen waarin zij opgroeien. 
 
Meer informatie over de Week van het Jonge Kind en het openingscongres op 7 april via www.wvhjk.nl.