Mbo-docenten nemen problemen van leerlingen mee naar huis

Docenten in het middelbaar beroepsonderwijs worden overvraagd. De persoonlijke problemen van hun studenten worden vaak meegenomen naar huis, waardoor de docenten langer met deze vraagstukken zitten en soms niet weten wat zij ermee moeten. Dit blijkt uit een rondgang van Spraakmakers, waarbij bijna 100 docenten zijn ondervraagd. Ongeveer de helft van hen zegt dat de problemen waar de studenten mee zitten buiten hun kennisgebied liggen, meldt NPO Radio 1.

Er wordt veel gevraagd van de docenten: meer dan een kwart van hen krijgt dagelijks vragen over mentale en persoonlijke problemen waar studenten mee kampen. Bij nog een derde van de docenten gebeurt dit wekelijks. Het leidt ertoe dat zij hier veel tijd aan kwijt zijn en dat meenemen naar huis, of in ieder geval buiten werktijden om nog mee bezig zijn. 

Docenten vinden het belangrijk dat hun studenten worden gehoord en zijn bereid om te luisteren naar de problemen waar studenten mee kampen. Dat laat zien hoe groot de betrokkenheid van de docenten is. Wel zei 10 procent dat zij vanwege tijdstekort de gespreken wel eens vermijden. Een kleine dertig procent van de ondervraagden gaf aan de studenten door te verwijzen, omdat zij geen tijd hebben of de kennis ervan hebben.

Meer tijd

Dat docenten zich betrokken voelen is duidelijk. Daarom willen zij overwegend meer tijd om deze persoonlijke en mentale problemen van studenten. Een ander deel geeft aan dat zij de behoefte hebben aan ondersteuning of bijscholing om de problematiek van de studenten beter op te vangen.

Door: Nationale Onderwijsgids