Studenten buigen zich tijdens hackathon over toekomstige binnenstad van Meppel

Op 12 en 13 december heeft er een tweedaagse hackathon plaatsgevonden. In deze hackathon hebben studenten en medewerkers van samenwerkende partners van de Regiocampus te weten Drenthe College, NHL Stenden, Windesheim en gemeente Meppel zich gebogen over “Welke factoren de leefbaarheid en de levendigheid de binnenstad van Meppel over 15 jaar beïnvloeden?” Twee dagen lang hebben zij zich opgesloten om tot oplossingen te komen voor de toekomstige binnenstad van Meppel. Dat meldt de Regiocampus.

Regiocampuspartners NHL Stenden hogeschool en hogeschool Windesheim hebben een Centre of Entrepreneurship en Drenthe College heeft een Business College. Het stimuleren van jong ondernemerschap staat hier centraal. Dit wordt op verschillende manieren vorm gegeven; tijdens lessen, maar ook met extra programma’s naast studies van studenten. Eén van de manieren kan een hackathon zijn. Aan de hackathon in Meppel hebben studenten en medewerkers van het MBO, HBO en gemeente Meppel meegedaan. De deelnemers waren gewend om buiten de gebaande paden te kijken om zo tot een innovatieve en toekomstige kijk en ideeën te komen voor de binnenstad. Gemeente Meppel heeft één van de uitdagingen waar Meppel voor staat ingebracht als vraagstuk waaraan studenten kunnen bijdragen in het bedenken van oplossingsrichtingen.

Uitdagingen

In de binnenstad van Meppel is altijd wat te beleven. Er zijn leuke winkels, gezellige horeca en veel verschillende evenementen. Onze binnenstad is daarmee echt het warme hart van Meppel. De binnenstad is echter ook volop aan het veranderen. Uitdagingen waar over nagedacht is;

Een levendige versus een leefbare binnenstad; Mensen wonen graag in de binnenstad omdat alle voorzieningen dan heel dichtbij zijn. We zien dat de behoefte aan woonruimte in de binnenstad ook toeneemt. Maar kan dit gefaciliteerd worden zonder dat deze nieuwe inwoners last gaan krijgen van elkaar, evenementen en de horeca in Meppel? Hoe houden we de binnenstad aantrekkelijk, zowel voor het bezoekend publiek als ook voor de inwoners van Meppel?

Een bereikbare versus een groene binnenstad; Terrassen, fietsen, auto’s, bomen en borden, er wordt op allerlei manieren intensief gebruikgemaakt van de openbare ruimte in de binnenstad. Waar kunnen en moeten wij ruimte aan bieden? En hoe is dit aan het veranderen? Welke slimme oplossingen zijn er voor bijvoorbeeld fiets parkeren, bevoorrading van winkels en het toevoegen van meer groen in de binnenstad?

Waar zit de meerwaarde van de binnenstad? Binnensteden zijn unieke plekken, juist omdat hier allerlei functies bij elkaar komen. Momenteel zien we vooral veel ontwikkelingen waarbij er woningen en appartementen bij komen in en rond de binnenstad. Maar hoe is daarin de balans te behouden met de binnenstad als locatie waar ook die andere functies hun plek hebben? Welke creatieve mogelijkheden zijn er om de (maatschappelijke en/of economische) meerwaarde van de binnenstad te vergroten?

Groene zones in binnenstad Meppel 

De werkgroep die met het winnende idee is gekomen heeft zich gericht op een toekomstige binnenstad waarbij ‘groen’ en ‘delen’ als basis wordt genomen. De werkgroep heeft groot gedacht en heeft grote steden zoals Berlijn als voorbeeld genomen. Meer groen in de stad door middel van het creëren van groene zones waar verschillende doelgroepen elkaar ontmoeten en samenkom. Daarnaast is er meer groen aan huizen en panden te vinden en ook het NS station van Meppel wordt uiteindelijk omgetoverd tot één groene oase. Overdekte winkelcentra worden aantrekkelijker en levendiger gemaakt. Winkelcentra zijn niet langer plekken waar simpelweg doorheen gelopen wordt, maar waar gewerkt, ontmoet, gechilld en gecreëerd gaat worden door verschillende doelgroepen. En ook in deze winkelcentra krijgt het thema ‘groen’ uiteraard een centrale plek.

Door: Nationale Onderwijsgids