Minister Dijkgraaf wil bindend studieadvies in het mbo behouden

Mbo-scholen blijven voorlopig studenten in het eerste studiejaar een bindend studieadvies geven. Minister Dijkgraaf wil de komende periode goed monitoren hoe het advies in werkelijkheid functioneert. Dat meldt MBO Today. 

Het bindend studieadvies is in 2017 in het mbo ingevoerd. Sindsdien zijn alle mbo-scholen verplicht hun studenten in het eerste jaar een bindend studieadvies te geven. Omdat het coronavirus roet in het eten gooide omtrent het onderwijs is de monitoring van het bindend studieadvies niet goed van de grond gekomen. Scholen waren tijdens de pandemie namelijk erg terughoudend met negatieve studieadviezen.

Monitor Wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht 

Minister Dijkgraaf heeft nog enkele maatregelen aangekondigd. Hij gaat de monitor Wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht voortzetten. Deze monitor loopt al wat jaren en wordt in het huidige studiejaar voortgezet.

Wettelijke kaders 

Naast deze onafhankelijke monitor is met Kennispunt Onderwijs en Examinering van de MBO Raad afgesproken om te inventariseren of scholen het bindend studieadvies uitvoeren volgens de wettelijke kaders. Het kennispunt kijkt ook of de regels van het advies voor studenten duidelijk zijn.

Tot slot wil minister Dijkgraaf dat de MBO Raad en studentenorganisatie JOB scholen aansporen om het bindend studieadvies goed toe te passen.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk