'Jongeren voelen zich in de steek gelaten en laten hun stem links liggen'

Met de parlementsverkiezingen voor de deur doen politieke partijen verwoede pogingen om stemmen te winnen. Maar het is de vraag of veel jongeren hun stembiljet gaan verzilveren. Van alle mensen die stemmen, blijven jongeren het vaakst thuis. Er is een flinke kloof tussen jongeren en de politiek en die kloof is groeiende, met name in stedelijke gebieden met een hoge concentratie jongeren met een migratieachtergrond of praktisch opleidingsniveau. Dat blijkt uit onderzoek van het lectoraat Jeugd en Samenleving van Hogeschool Inholland, de Universiteit van Amsterdam en het Kenniscentrum Ongelijkheid. Politieke partijen moeten een langetermijnvisie op politieke betrokkenheid ontwikkelen, gebouwd op wederzijds respect en een oprechte dialoog. Dat meldt Femke Kaulingfreks, Lector Jeugd en Samenleving bij Hogeschool Inholland. 

Veel jongeren voelen zich in de steek gelaten en ongehoord. Het risico is dat mensen steeds meer tegenover elkaar komen te staan. Dit leidt tot polarisatie, maar ook tot oplopende frustraties over een gebrek aan representatie en erkenning. Onze jongeren willen een stem hebben en serieus genomen worden. Democratie vereist de actieve deelname van elke generatie, en jongeren vormen de basis van innovatie en verandering.

Effectiviteit van de aanpak 

Het is niet de intentie van de overheid die ter discussie staat, maar de effectiviteit van de aanpak. Participatiebijeenkomsten zonder jongeren, beperkte uitingsvormen zoals traditionele jongerenraden en het negeren van moderne platforms zoals InstaLive, tonen aan dat we moeten heroverwegen hoe we politiek engagement voor jongeren vormgeven.

Jongerenwerkers en docenten 

Politici en beleidsmakers moeten daadwerkelijk luisteren en zich verdiepen in de wereld van jongeren. De rol van jongerenwerkers en docenten is cruciaal. Zij hebben het vertrouwen en de connecties om deze gesprekken te faciliteren, vooral over zaken die direct van invloed zijn op de levens van jongeren. Dit vereist een langetermijnvisie op politieke betrokkenheid, gebouwd op wederzijds respect en een oprechte dialoog.

Plek aan de tafel geven 

Als we willen dat jongeren deel uitmaken van de democratie, moeten we ze niet alleen uitnodigen, maar ze ook verwelkomen in een omgeving waar hun stemmen gehoord en hun bijdragen gewaardeerd worden, ze een plek aan de tafel geven waar hun stem daadwerkelijk meetelt.

Door: Nationale Onderwijsgids