Stagemarkt weer flink in beweging met een lichte stijging in het aantal tekorten

Na een jaar waarin de stagetekorten gestaag naar beneden gingen, is de daling inmiddels gestopt. Waar in mei nog een stagetekort van 1.408 plaatsen te zien was, bedroeg het stagetekort in oktober 2023 1.433. Dat blijkt uit de najaarseditie van de SBB Stagebarometer. Dat meldt de SBB.

Het schooljaar is weer begonnen. Dat betekent dat ook de stagemarkt weer volop in beweging is. In totaal zijn er in de periode tussen april en met september 2023 bijna 130.000 studenten in Nederland begonnen aan een stage of leerbaan binnen het middelbaar beroepsonderwijs. De meeste studenten deden dat bij de start van dit schooljaar.

Stageplaats beschikbaar voor bijna alle mbo-studenten 

Ondanks een lichte stijging staan de meeste leerbedrijven nog altijd te springen om mbo-studenten. Dat betekent dat er voor bijna alle mbo-studenten nog altijd een stageplaats beschikbaar is. Dat neemt niet weg dat per regio of sector nog altijd kleine verschillen kunnen zijn. Bijvoorbeeld omdat sommige leerbedrijven een beperkte begeleidingscapaciteit hebben of omdat zij onzeker zijn over een mogelijke recessie.

Beperkte begeleidingscapaciteit in de zorg 

Zorg, welzijn en sport blijft de sector waarin het stagetekort absoluut gezien het grootst is. Op de peildatum oktober 2023 was er binnen die sector een tekort aan 885 stageplekken. Van de 885 tekorten waren er 300 voor de opleiding Mbo-Verpleegkundige. Belangrijkste reden voor de openstaande plekken is de beperkte begeleidingscapaciteit voor met name eerstejaars studenten. Dit komt o.a. door het personeelstekort en hoog ziekteverzuim waar veel zorginstellingen mee te kampen hebben. De meeste leerbedrijven in de zorg willen wel, maar kunnen niet. Daarom is het belangrijk om te zoeken naar creatieve oplossingen, zoals voor de studenten die worden opgeleid tot doktersassistent.

Stagebarometer 

SBB monitort het aantal stageplaatsen voor mbo-studenten, zodat waar nodig maatregelen genomen kunnen worden. Bijvoorbeeld door extra nieuwe leerbedrijven te werven voor opleidingen met tekorten of samen met scholen en leerbedrijven afspraken te maken over het beter spreiden van de stages over het schooljaar. Twee keer per jaar wordt de stagebarometer gepubliceerd, in het voorjaar en in het najaar.

Door: Nationale Onderwijsgids