Studentenvakbond STUUR wil graag eerlijke energiecompensatie voor mbo'ers

Veel studenten voelen de financiële gevolgen van de stijgende inflatie en de energiecrisis in hun toch al bescheiden portemonnee. Scholen doen wat ze kunnen, onder andere met input uit de Handreiking Omgaan met geldzorgen van mbo-studenten die de MBO Raad samen met de JOB maakte. Minstens zo belangrijk is dat studenten zélf weten welke toeslagen ze kunnen aanvragen en zich sterk maken voor gelijke rechten, bijvoorbeeld waar het gaat om de energietoeslag. In Rotterdam wist studentenvakbond STUUR na lang lobbyen gemeentelijke IBB-compensatie voor studenten in acute (energie)nood af te dwingen. Dat meldt de MBO Raad.  

Ze pleiten voor betere huisvesting, storten zich op welzijnsvragen, maar de laatste tijd besteden lokale studentenvakbonden extra veel tijd en moeite in de energietoeslag voor studenten. Of eigenlijk: in het (vaak) ontbreken ervan. Ook in Rotterdam weigert de gemeenteraad vooralsnog groen licht te geven voor volledige compensatie, tot frustratie van studentenvakbond STUUR dat al sinds april 2022 ijvert voor een regeling waarin naast huishoudens óók studenten worden meegenomen.   

Financiële problemen 

“Studenten horen misschien niet tot de traditionele lage inkomensgroepen, maar ook zij raken door stijgende energieprijzen in financiële problemen, zo blijkt onder meer uit reacties die binnenkomen bij ons Meldpunt Energiearmoede”, vertelt Soraya Oumansouri, politiek secretaris/vicevoorzitter van STUUR. “Daarom proberen we de gemeenteraad op allerlei manieren te bewegen snel werk te maken van een compensatieregeling voor studenten. We hebben moties ingediend, in meerdere debatten de kwestie aangekaart, tijdens raadsvergaderingen financiële problemen van studenten besproken. Maar tevergeefs. Bezwaren werden stuk voor stuk afgewezen, alle moties zijn van tafel geveegd. Want, zo stelde een raadsmeerderheid, ‘studenten hebben geen aanvraag voor energiecompensatie gedaan, dus zal er wel geen behoefte aan zijn’. Een rare redenering. Op deze manier worden studenten uitgesloten van een regeling waar ze gezien hun inkomen recht op hebben. Dat is pure discriminatie.”

IBB-regeling 

Toch zijn er ook steden die financieel wél over de brug komen, vaak nadat studenten hun energiezaak in Hoger Beroep succesvol voor de rechter hebben gebracht. Soraya Oumansouri: “In Nijmegen, Delft en Zwolle krijgen studenten intussen volledige energietoeslag. Verder heeft de gemeente Den Haag in september een speciale IBB-regeling gelanceerd waarop studenten een beroep kunnen doen voor de betaling van extra energiekosten. In het kader van ‘beter iets dan niets’ hebben we als STUUR contact met de gemeente gezocht om te kijken of we z’n regeling ook in Rotterdam konden introduceren. Dat vonden ze goed. Samen hebben we een stappenplan met uitleg ontwikkeld die vervolgens in een digitale flyer met QR-code is gegoten.“  

STUUR vindt het fijn dat de gemeente ‘iets doet om de ergste nood te ledigen’, maar genoeg is het allerminst. Soraya Oumansouri: “Er zitten verschillende haken en ogen aan de regeling. Bij de compensatieberekening wordt gekeken naar het inkomen, waar onder meer het maximaal te lenen bedrag bij DUO en geld uit een bijbaan worden meegeteld. Dat is absurd. Liever hadden wij gezien dat de lening niet werd meegerekend. Nu weten studenten helemaal niet hoeveel ze mogen bijverdienen. Sommigen overwegen wellicht om te stoppen met hun bijbaan, omdat ze anders geen bijzondere bijstand krijgen. Daarbij komt dat studenten onder de streep uiteindelijk misschien een bedrag overhouden van 60 euro, terwijl alle niet-studenten in Nederland recht hebben op maximaal 1300 euro.”

Naderende lente 

Dat door de naderende lente de noodzaak van een maximale vergoeding als sneeuw voor de zon verdwijnt, wijst Soraya Oumansouri dan ook resoluut van de hand. “Het is fijn dat studenten straks minder energie gaan verbruiken. Maar daarmee is het probleem niet opgelost. Veel studenten zitten klem omdat ze nog steeds niet volledig zijn gecompenseerd. Sommigen hebben al hun spaargeld ingezet om de energierekening te betalen. Anderen zijn er extra bij gaan werken waardoor ze nu een studieachterstand hebben. Als STUUR blijven we daarom hameren op dit zo belangrijke thema. De Rotterdamse gemeenteraad moet nu eindelijk maar eens definitief beslissen, voordat studenten ook hier langs juridische weg hun gelijk halen.”

Door: Nationale Onderwijsgids