Onderwijsakkoord over werkdrukmiddelen ook vertaald naar cao Mbo

In 2022 is via het onderwijsakkoord rond 300 miljoen euro beschikbaar gekomen om werkdruk in het voortgezet onderwijs te bestrijden. Voor de besteding van dat geld waren nog wel cao-afspraken nodig. In de cao Voortgezet onderwijs zijn die afspraken al eerder gemaakt. Daardoor kon nu ook de cao Mbo volgen. Dat meldt de FNV.

Een deel van het voortgezet onderwijs wordt namelijk gegeven door collega’s die onder de cao Mbo vallen. Zoals bijvoorbeeld groencolleges en verticale scholengemeenschappen waar vo en mbo letterlijk of figuurlijk onder één dak zitten.

Cao Mbo 

Ongeveer een kwart van alle mbo-instellingen biedt deels ook voortgezet onderwijs aan waardoor ook bij hen nu werkdrukgeld binnen komt. Al bij het afsluiten van de cao Mbo hebben bonden en werkgevers afgesproken dat we de afspraken uit het voortgezet onderwijs zo snel mogelijk zouden vertalen naar het mbo, rekening houdend met de eigen context. Dat is nu gelukt en voor de betreffende collega’s betekent dat het volgende:

* Per schooljaar 40 uur individueel keuzebudget, in te zetten om werkdruk te bestrijden.
* Voor de periode vanaf januari 2022 tot het einde van dit schooljaar is totaal 63 uur keuzebudget beschikbaar. Omdat het praktisch niet te doen is deze uren nog in te plannen kan je ervoor kiezen om deze te laten uitbetalen.
* Per schooljaar recht op 16 uur voor professionalisering van docenten.
* Voor de onderwijsondersteuners in het vo komt ieder jaar in oktober een extra uitkering van 275,- euro bruto.

Centrale diensten 

Bovenstaande geldt dus alleen wanneer je voor de vo-leerlingen op jouw instelling werkt. Voor collega’s die uitsluitend met mbo-leerlingen werken is dit niet van toepassing. Het belangrijkste verschil tussen de afspraken in de cao vo en de cao mbo is dat we er rekening mee hebben gehouden dat de centrale diensten in verhouding tot het aantal vo-leerlingen veel groter zijn – omdat ze natuurlijk ook voor het mbo-deel van de instelling werken. Daarom zijn de stafafdelingen in principe uitgesloten van deze afspraken en passen zij binnen het beschikbare budget. Geld dat overblijft na de inzet voor individuele werkdrukbestrijding moet worden besteed aan collectieve werkdrukbestrijding binnen het voortgezet onderwijs.

Door: Nationale Onderwijsgids