Normal_tyler-nix-sh3lsnbyj7k-unsplash

Drie Arnhemse organisaties krijgen een flinke subsidie voor projecten om de jongerencultuur in Arnhem een extra impuls te geven. Het gaat om Stichting SoulCypher (135.000 euro), De Nieuwe Oost (100.000 euro) en stichting Rozet (75.000 euro). Het geld is bedoeld om extra ondersteuning te geven aan plekken en initiatieven voor jongeren om zich creatief te ontwikkelen. Dit meldt de gemeente Arnhem.

De drie Arnhemse organisaties zijn gekozen omdat zij een duidelijk plan hebben gemaakt waar ze de subsidie aan willen besteden. De drie organisaties zetten in op een van de vijf speerpunten waarmee de sector weer gezond, sterk en weerbaar moet worden: herstart (na afloop van de coronabeperkingen), arbeidsmarkt, makers, innovatie en jongeren.

It’s bigger than Hip Hop

De stichting SoulCypher zet zich in voor de verdere ontwikkeling van de Hiphophub. De hiphopcultuur in Arnhem heeft zich de laatste jaren steeds beter georganiseerd en het Soulcypher festival dat onlangs voor het tiende jaar heeft plaatsgevonden vormt hiervoor een stevige basis.

Onlangs is een Hiphopmanifest026 gepresenteerd over de benodigde ontwikkeling de komende tijd. Het plan richt zich op activiteiten met en voor jongeren, zoals open trainingen, netwerk- en chill-bijeenkomsten, hiphoplive en hiphopcafé/lectures: Hiphophub Young. Daarnaast wordt onder de noemer Partners in Scene samengewerkt om events/initiatieven een stap verder te brengen met een klein productiebudget en wordt via het principe each one teach one kennis doorgegeven aan en opgehaald bij de Next Generation.

Een huis voor generatie Y/Z

De Nieuwe Oost gebruikt het geld voor een pilot met een aantal jongerenateliers: maaktrajecten waarin een nieuwe generatie van (potentiële) makers en performers met elkaar co-creëren. Ze werken gedurende 3 à 4 maanden samen waarin ze nieuwe verhalen, perspectieven en ideeën ontwikkelen. Deze worden op verschillende momenten met het publiek gedeeld.

Hierbij maakt De Nieuwe Oost nadrukkelijk verbinding met nieuwe groepen jongvolwassenen in en rondom Arnhem. Een mix van mensen met en zonder(kunstvak)opleiding van mainstream tot underground. De jongeren worden gescout in nauwe samenwerking met partners als Willemeen, Hiphophub, Theater Oostpool, Presikhaaf University en Rozet.

Graffiti vrijplaatsen

De cultuurmakelaars van Rozet willen samen met de graffiti-scene komen tot twee nieuwe plekken als vrijplaats om legaal graffiti te kunnen spuiten. Dit is één van de acties opgenomen in Kunst in Uitvoering, het Arnhems Uitvoeringskader Kunst in de Openbare Ruimte 2021-2024.

De ruimte om op een legale manier graffiti te spuiten in Arnhem is nu nog beperkt en concentreert zich met name rondom de Blauwe Golven. Het creëren van vrijplaatsen biedt ruimte voor jongeren om zich kunstzinnig uit te drukken en kan preventief werken tegen illegale graffiti-uitingen in de stad.

Jongerenimpuls 2022

De Jongerenimpuls maakt onderdeel uit van de Hoofdlijnenbrief cultuur 2022: Herstel, vernieuwing en groei van de staatssecretaris cultuur en media van 23 mei 2022. Hiermee wil de overheid de sector gezond, sterk en weerbaar maken. Deze middelen worden toegekend aan gemeenten, bijvoorbeeld voor repetitieruimtes, broedplaatsen, creatieve hubs en andere plekken waar jongeren zich organiseren om nieuwe vormen van cultuur te maken.

Door: Nationale Onderwijsgids